aktualizováno 13. 5. 2020

Euroklíče pro zdravotně postižené osoby v Českém Krumlově

Euroklíč je speciální univerzální klíč umožňující osobám se sníženou schopností pohybu přístup na veřejná a technická zařízení, která jsou osazena eurozámkem, a to v rámci všech států Evropské unie (např. veřejné záchody). V Českém Krumlově byl projekt bezplatných euroklíčů pro občany Českého Krumlova zaveden v roce 2009. 

V Českém Krumlově jsou eurozámky opatřeny veřejné WC:

  • „Jelení zahrada“ – Chvalšinská ulice, parkoviště P1
  • „Pod Poštou“ – Pivovarská ulice, parkoviště P2
  • „Městský park“ – Linecká ulice, parkoviště P3
  • „Autobusová zastávka“ - Špičák
  • „Vlakové nádraží“ – ulice Třída Míru 1
  • „Rybník na Horní Bráně“ – ulice Kaplická 439

Agendu vyřizuje na Městském úřadě v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence, Kaplická 439 Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šestáková Andrea, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální kurátor
E-mail: andrea.sestakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 404

O zapůjčení euroklíče je oprávněn požádat držitel průkazu ZTP/P, který má trvalé bydliště ve městě Český Krumlov.

Euroklíč smí používat pouze jeho oprávněný držitel, a to po dobu trvání podmínek, pro které mu byl zapůjčen. V případě ztráty euroklíče, změny trvalého bydliště, uplynutí platnosti či vystavení nového průkazu ZTP/P je držitel euroklíče povinen tuto skutečnost nahlásit a při nesplnění podmínek jej vrátit.

Pozn.: Osoby, které nesplňují výše uvedené podmínky se mohou za účelem získání euroklíče obrátit na Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o. p. s. Pro krátkodobou výpůjčku návštěvníkům Českého Krumlova jsou euroklíče k dispozici také v Infocentru Český Krumlov proti vratné záloze.

  • Občanský průkaz
  • Průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP/P

Za zapůjčení euroklíče není vyžadován správní poplatek.

Žádost o zapůjčení euroklíče se vyřizuje za předpokladu splnění výše uvedených podmínek bezodkladně.

Euroklíč se zapůjčuje proti podpisu protokolu o zapůjčení euroklíče, který je žadateli předložen při převzetí.

Souběžně s protokolem žadatel podepisuje Evidenční kartu euroklíče, která se následně zasílá Národní radě osob se zdravotním postižením ČR

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov