aktualizováno 20. 6. 2024

Informace k digitální technické mapě DTM

Jakým způsobem si mám nechat vydat data DTM?
Vždy přes IS DMVS > výdej dat – buď ad-hoc výdej do 100 ha podle zadaného polygonu, nebo 1 x měsíčně generovaná data po obcích

Jak se mám zaregistrovat v IS DMVS?
Otevřít stránku IS DMVS, přihlásit se přes NIA (identita občana / bankovní identita …) a následně kliknout na registrace > registr žadatelů

V jakém formatu dostanu data?
DGN (případně SHP, JVF XML, GPKG) – pozor DGN nemá všechny atributy (např. datum vkladu do DTM apod.)

Kolik stojí výdej dat?
Opendata – zdarma, neveřejná data – zdarma, ale pouze oprávněným uživatelům (o kterých to stanoví příslušný zákon – tedy např. stavební zákon) > pro projektanty UPD již ukotveno ve stavebním zákoně, pro projektanty staveb se připravuje změna stavebního zákona. Neveřejná data = provozní informace o sítích. Poloha sítí (kromě kritické infrastruktury) je součást veřejných dat.

Potřebuji k výdeji dat souhlas města?
Ne

Jakým způsobem vyhotovit geodetické zaměření?

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2024 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Jak předám data zaměření investorovi (městu)?

Data Základní prostorové situace (ZPS-polohopis) předáváte přímo do IS DMVS ve formátu JVF. Ze systému dostanete potvrzení o předání dat, které slouží investorovi jako doklad ke kolaudaci.
Data technické a dopravní infrastruktury (DTI) předáte městu pomocí formuláře na našem geoportálu (aplikace se připravuje) ve formátu pokud možno JVF. My data zpracujeme, v případě problémů Vás budeme kontaktovat, pokud je vše v pořádku, odesíláme data do IS DMVS.

Mám geometrický plán budovy, mohu ho nahrát do DTM?

Ne, pouze v případě, že k jednotlivým bodům mám i výškové údaje. DTM neumí přijmout objekty ZPS (polohopisu) bez výšku nebo s nulovou výškou.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: