aktualizováno 24. 4. 2014

Dotazníkové šetření mezi obyvateli Českokrumlovska
aktualizováno 23.4.2014

 

Aktuálně probíhá realizace projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00006, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Základní informace k projektu:

Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Partner projektu: Město Český Krumlov

Doba realizace: 16 měsíců (1.9.2013 - 31.12.2014)

Plánovací (referenční) období KPSS: do roku 2015 (návaznost na stávající PSS)

Cílem anketního šetření je zjistit názory občanů Českokrumlovska na zajištění sociálních služeb v tomto regionu. Zjištěné informace budou zohledněny při zpracování aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území obce s rozšířenou působností (ORP) Český Krumlov. Zjištěné názory a podněty budou při aktualizaci tohoto materiálu zohledněny. Výsledný plán bude dokončen do listopadu 2014.
Anketní šetření probíhá do 2. května 2014.

Anketní lístky jsou distribuovány Střední odbornou zdravotnickou školou v Českém Krumlově, dále jsou anketní lístky k dispozici v jednotlivých obcích v rámci obce s rozšířenou působností, další možnost jak anketní lístek vyplnit je elektronicky ZDE.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov