aktualizováno 27. 6. 2024

Český Krumlov uzavře partnerství s Trenčínem

Zastupitelé Českého Krumlova na konci června schválili uzavření partnerství se slovenským městem Trenčín. Shodou okolností ve stejný den o tom jednalo i trenčínské zastupitelstvo, rovněž se souhlasným stanoviskem. Obě historická města spojuje nejen slovanské dědictví, ale i bohatá kulturní historie a přátelské vztahy mezi jejich obyvateli.

„Pro naše město je zásadní, aby se obklopovalo zahraničními partnery, protože to rozhodně prospěje jeho mezinárodnímu významu. Proto se, kromě postupného obnovování kontaktů v Rakousku a Německu, obracíme i na východ k našim nejbližším sousedům, a to nejen v geografickém pohledu. Slovensko je náš soused, partner a přítel,“ říká místostarosta Dalibor Uhlíř a dodává: „Primátor Trenčína Richard Rybníček jezdí do Českého Krumlova už 25 let, a to v různých politických i nepolitických pozicích. Naše město zná nejen dobře, ale dá se říct, že důvěrně. Partnerství s Trenčínem je výhodné pro všechny. Stojíme o Slováky a Trenčín pro nás může být branou na Slovensko při budování dobrého jména a mezinárodní značky Českého Krumlova směrem na východ.“

Město Trenčín se v roce 2026 stane Evropským hlavním městem kultury. Tento prestižní titul nabízí Českému Krumlovu jedinečnou příležitost prezentovat se na Slovensku a prohloubit tak spolupráci v oblasti cestovního ruchu. To by mohlo přilákat více turistů ze Slovenska a současně poskytnout cenné zkušenosti Českému Krumlovu při přípravě na spolupráci s městem České Budějovice, které bude Evropským hlavním městem kultury v roce 2028.

„Chceme se velmi intenzivně zapojit do těchto aktivit. V roce 2026 velmi významně odprezentujeme naše město na Slovensku, kde by měly vystoupit naše soubory, jako třeba pěvecký soubor Perchta, který má v Trenčíně výborný ohlas, nebo špičkový dětský a mládežnický soubor ZUŠ Medvíďata. Při slavnostním zahájení se počítá i s Museem Fotoateliérem Seidel,“ dodává místostarosta.

Inspiraci Český Krumlov našel také v úpravách veřejných prostranství a dalších investičních projektech, které město Trenčín financuje z evropských fondů. „Trenčín velmi úspěšně čerpá dotace z Evropské unie, takže jsme se dohodli na pomoci při získávání prostředků na konkrétní projekty a rozvoj města. Nový slovenský partner prošel za posledních 14 let obrovskou modernizací a pozitivními změnami, právě díky významným investicím. Pro nás je proto skvělou inspirací,“ uzavírá místostarosta.

Smlouva o partnerství a spolupráci zahrnuje následující body:

  • Spolupráce a podpora mezi městskými úřady – zaměření na ochranu a zhodnocování kulturního dědictví, podporu ekonomického rozvoje a trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
  • Rozvoj společných projektů v oblasti kultury, sportu a vzdělávání – výměna odborných i praktických poznatků a zkušeností, dosažení společných cílů na národní i evropské úrovni.
  • Vzájemné návštěvy a výměny – oboustranné návštěvy představitelů měst, výměny studentů a žáků, společné projekty podporující kontakt mládeže a partnerství mezi školami.
  • Podpora vzájemných vztahů mezi obyvateli obou měst – organizace výměn v oblasti kultury, sportu, komunální politiky a výměna informačních a publikačních materiálů.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: