aktualizováno 21. 7. 2011

Přístupové trasy k areálu klášterů v Českém Krumlově

aktualizováno 13.07.2011

Město Český Krumlov vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části na akci - Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit".

Zájemci mohou předložit své nabídky do 25. 7. 2011 do 12.00 hodin.

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace v části I. synergického projektu IOP "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit" včetně zajištění autorského dozoru, na který je připravována žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na území Náplavky se v současné době zpracovává projekt (VH TRES spol. s.r.o.) pro IV. etapu protipovodňových opatření na řece Vltavě - mobilní protipovodňové zábrany. Projekční práce budou koordinovány s tímto projektem. Projektová dokumentace bude také v souladu s projektem Povodí Vltavy, s. p. "Úprava koryta toku Polečnice" zpracovaného společností HYDROPROJEKT CZ a.s. v roce 2009. 

Projektová dokumentace bude obsahovat následující stavební objekty (část I. veřejné zakázky):

  • veřejné osvětlení na Náplavce
  • rekonstrukce lávky přes Vltavu, evid. č. CK-002, Český Krumlov
  • komunikace, chodníky - přístupové cesty od areálu klášterů k parkovišti pod poštou, přístupová cesta od parkoviště pod poštou k Náplavce, přístupová cesta od Náplavky k Objížďkové silnici
  • sadové úpravy a mobiliář
  • lanový přívoz "Myší díra"
  • navigační systém

Projektová dokumentace bude řešit úpravy území (část II. veřejné zakázky):

  • území tzv. Jelení zahrady nacházející se v lokalitě mezi Chvalšinskou silnicí, parkovištěm P1 - Jelení zahrada, stávající lávkou u parkoviště přes Polečnici, objekty areálu státního hradu a zámku, objekty (zadními trakty) ulice Latrán, mostkem u Budějovické brány

Na koho se obrátit?

Odbor správy majetku a investic, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pazderka Hynek, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 717

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Dokumenty

I. část

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části - Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit" - část I., nabídky jsou přijímány do 25. 7. 2011 do 12.00 hodin 

II. část

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části - Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit" - část II., nabídky jsou přijímány do 25. 7. 2011 do 12.00 hodin

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov