aktualizováno 26. 7. 2011

Dopravní omezení na krajské silnici I/39 v Českém Krumlově

aktualizováno 26. 7. 2011

Od pondělí 1. srpna 2011 do pondělí 8. srpna 2011 bude v Českém Krumlově uzavřena komunikace I/39 v části ulice Pod Kamenem. V souvislosti s dokončením sanace skalního masivu dojde v těchto dnech k opravě poškozené vozovky a odstranění provizorní komunikace pro pěší. Dopravní uzavírka se bude týkat silnice v úseku mezi křižovatkou U Porákova mostu a křižovatkou U Trojice. Objízdná trasa ve městě je pro místní dopravu do hmotnosti 7,5 t a linkové autobusy vedena od Trojice přes Vyšehrad dolů na Špičák, nebo naopak. Osobní dálková doprava, nákladní automobily a autobusy delší 12 m budou odkloněny přes Kaplici nádraží. Dokončovací práce na opravě komunikace budou od 9. srpna do 31. srpna probíhat již za obousměrného provozu. Předpokládá se, že v Českém Krumlově bude v tomto období zhoršena dopravní prostupnost a budou se tvořit kolony. Konečné rozhodnutí o uzavírce komunikace I/39 je v kompetenci Jihočeského kraje.

V pondělí 1. srpna 2011 začnou v Českém Krumlově práce na opravě komunikace I/39 v úseku mezi kruhovým objezdem U Trojice a křižovatkou U Porákova mostu. Do 8. srpna bude v tomto úseku probíhat odfrézování vozovky, úprava uličních vpustí a poklopů, pokládka nových asfaltobetonových vrstev a provedení dopravního značení. Krajská silnice bude po tuto dobu pro dopravu uzavřena. Od úterý 9. srpna do 31. srpna budou ve zmíněném úseku probíhat dokončovací práce za obousměrného provozu. „Vozovka bude opravena v souvislosti s dokončením stavby I/39 Český Krumlov, sanace skalního masivu. Ze silnice budou odstraněny betonová svodidla a zábrany. Chodník vedený dočasně po vykonzolované lávce pro pěší bude demontován a převeden na původní chodník a demontované zábradlí bude v místech prostupů opraveno," upřesnila místostarostka Jitka Zikmundová.

Objízdná trasa ve městě bude sloužit pro místní provoz. Ve směru od Domoradic do centra města je pro vozidla do hmotnosti 7,5 t a linkové autobusy v délce do 12 m navržena objízdná trasa z křižovatky U Trojice ulicí Na Svahu, dále třídou Míru na Špičák a zpět na silnici I/39. V ulicích třída Míru a Na Svahu bude upravena přednost v jízdě, objízdná trasa bude značena jako hlavní silnice. Nákladní automobily, tranzitní osobní doprava a dálkové autobusy (včetně autobusů delší 12 m) budou ze směru od Českých Budějovic odkloněny za Kamenným Újezdem na silnici I/3 směr Kaplice nádraží a odtud dále po silnici II/157 do Českého Krumlova. Směr z Českých Budějovic do Českého Krumlova bude na křižovatce silnic u Štilce označen Český Krumlov - Domoradice, objížďka přes Kaplici nádraží bude značena jako Český Krumlov - centrum, Lipno, Černá v Pošumaví. Nákladní automobily nad 7,5 t jedoucí ze směru Přísečná, Domoradice budou do centra města vedeny přes Horní Třebonín a Kaplici nádraží. Chodcům by měl být průchod stavbou po dobu uzavírky umožněn bez větších omezení.

Rozhodnutí k dopravní uzavírce bude vydáno Jihočeským krajem, který je příslušným silničním správním úřadem pro silnici I/39. Stavební práce provádí společnost AZ SANACE a. s., podzhotovitelem opravy komunikace je společnost EDIKT a. s. a pokládku asfaltobetonových směsí zajistí společnost STRABAG a.s.

Navržená objízdná trasa pro místní dopravu do 7,5 t a linkové autobusy:

 

Objízdná trasa Český Krumlov (uzavírka Pod Kamenem) 

Navržená objízdná trasa pro tranzitní dopravu, nákladní automobily a dálkové autobusy:

 

Objízdná trasa Velešín (uzavírka Pod Kamenem)

Související odkazy 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: