aktualizováno 14. 3. 2011

Historické trhy v Českém Krumlově pro rok 2011

aktualizováno 14.03.2011

Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem zajištění občerstvení a gastronomických služeb při historických trzích  na akcích pořádaných městem Český Krumlov v roce 2011 - Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti.

Na koho se obrátit?

Hanička Pelzová, telefon: +420 721 470 558, e-mail: hana.pelzova@jip.cz, poštovní adresa Špičák 122, 381 01 Český Krumlov

Přihlášky musí být zaslány písemně do 31. března 2011 na adresu: město Český Krumlov, oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 380 01 Český Krumlov.
Obálka musí být označena: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: HISTORICKÉ TRHY 2011 - GASTRO
Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 6. května 2011 na úřední desce města Český Krumlov a na www.ckrumlov.cz nebo oznámeny zájemci písemně.

Bližší informace k organizaci historických trhů v roce 2011 ke stažení zde.

Podmínky

 • Provozovatel občerstvení musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.
 • Vzhled prodejního zařízení a dalšího příslušenství musí odpovídat historickému rázu akce, stánek i zařízení stánku a příslušenství musí být zpracováno z přírodních materiálů, zvoleny jednotné barvy a provedení stánku, zařízení i příslušenství. Nejsou povoleny velkoplošné reklamní nápisy a loga. Výzdoba musí být rovněž z přírodních materiálů, cenovky a označení zboží ručně psané. Oděv prodejce a obsluhy musí rovněž odpovídat historickému rázu akce tj. dobové kostýmy.
 • Nabízeno musí být stylové občerstvení pochutin středověké hostiny, tradiční speciality české kuchyně, grilované speciality, ale také pochutiny dle netradičních a originálních receptů staročeské kuchyně nebo připravované z lokálních (národních) surovin.
 • Částky za pronájem místa pro umístění prodejního stánku, zařízení a příslušenství jsou stanoveny dle platného ceníku pro rok 2011 viz příloha č.1.
 • Provozovatel občerstvení při podpisu smlouvy složí u pronajímatele kauci ve výši 10.000,- Kč, na zajištění případných nákladů, které vzniknou pronajímateli nedodržením smluvních podmínek ze strany provozovatele občerstvení. V případě bezproblémového provozu bude provozovateli občerstvení kauce v celé výši vrácena. Při podpisu smlouvy bude dohodnut způsob vrácení kauce (např. poštovní poukázkou nebo bankovním převodem).

Kritéria

 • Splnění všech podmínek výběrového řízení.
 • Druh, pestrost a historický ráz nabízeného sortimentu jídel a pití.
 • Historický ráz prodejního zařízení a estetický vzhled dalšího příslušenství, kvalitní zázemí pro klienty.
 • Historický ráz oblečení osob zajišťujících prodej a obsluhu občerstvení. 

Nabídka musí obsahovat

 • Výpis z živnostenského rejstříku.
 • Fotografii prodejního stánku, zařízení a příslušenství.
 • Fotografii oblečení prodejce a obsluhy.
 • Seznam nabízeného sortimentu a ceník.

Dokumenty a formuláře

Související agenda

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov