aktualizováno 24. 11. 2022

Radní schválili vyúčtování slavností, žádost o dotaci i výběr dodavatele pro práce na zimním stadionu

Na jednání rady města ze dne 21. listopadu se probíraly mimo jiné tyto záležitosti:

Žádost o dotaci Českého červeného kříže

Český červený kříž požádal město o dotaci na sociální službu Teplá židle, která je realizována od roku 2018 ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Služba je určena pro osoby bez přístřeší, které ji mohou využít v případě, kdy noční teploty klesnou pod -5° C. Součástí služby je také sprchový kout, WC, kuchyňka, občerstvení, poskytnutí deky, spacích pytlů, čistého ošacení a možnost vyprání a usušení oblečení. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 95 tisíc korun.

Zakrytí severní stěny zimního stadionu

Pro udržení provozu zimního stadionu je nezbytné zakrytí severní strany, prostřednictvím které proudí teplý vzduch a nečistoty, což má za následek zhoršení kvality ledu. Rada města schválila výběr dodavatele – Bau Konstrukt, spol s.r.o. – který provede výrobu i montáž zakrytí stěny. Celkové předpokládané výdaje záměru jsou navrženy ve výši 534 tisíc korun.

Ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobových míst

Rada města schválila ceník služeb spojených s nájmem hrobového místa a ceník nájemného za hrobové místo na městském hřbitově. Ceny se nebudou zvyšovat, pro rok 2023 zůstanou stejné jako v letošním roce.

Vyúčtování akce Slavnosti pětilisté růže

Návštěvnost Slavností pětilisté růže byla letos nižší, než se předpokládalo. Počet prodaných vstupenek činil téměř 10 tisíc oproti odhadovaným 12,5 tisícům. V době před covidem návštěvnost dosahovala cca 18 tisíc osob. Kvůli nižší návštěvnosti poklesla i tržba slavností, a to celkem o 792 tisíc korun.

Rada města schválila vyúčtování akce, které skončilo schodkem ve výši -686 tisíc korun. Tuto částku bude nutné pokrýt rozpočtovým opatřením. Za nepříznivé faktory se považují zejména období covidu, které narušilo kontinuitu pořádání akcí, a obecné zvyšování cen. To se odrazilo zejména v nižších příjmech z reklamního plnění, nižší návštěvnosti a nižších příjmech z pronájmu tržních míst kvůli menšímu počtu trhovců.

Vyúčtování akce Svatováclavské slavnosti

Rada města schválila také vyúčtování Svatováclavských slavností, které skončilo schodkem zhruba -299 tisíc korun. Příjmy akce byly ve skutečnosti nižší, než se předpokládalo. Důvodem je opět nedostatek trhovců a tím pádem výpadek příjmů z pronájmu tržních míst. Kvůli současné ekonomické krizi se také snížila finanční podpora partnerů města.

Dále radní jednali například o radarech a jejich případném rozšíření o ulici Budějovická, na které často dochází k dopravním přestupkům nebo o prodloužení cyklostezky od Vošahlíkova mlýna po Trojici.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: