aktualizováno 11. 1. 2012

"UNESCO pro mladou generaci"

aktualizováno 09.07.2012

Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury České republiky.

Projekt "UNESCO pro mladou generaci" jehož pořadatelem je město Český Krumlov se sestává ze dvou částí:

A. Projekt znalostní soutěže "UNES-CO VÍŠ a ZNÁŠ"

11. října 2011 - 20. dubna 2012

Je zaměřen na žáky druhého stupně  základních škol v Českém Krumlově.
V Českém Krumlově jsou čtyři základní školy, Gymnázium Český Krumlov (a jedna speciální škola zřizovaná Jihočeským krajem, která se zapojí do části B projektu).

Idea:
Získání znalostí a informací o organizaci UNESCO a o smyslu, poslání a práci UNESCO v rámci světového společenství s důrazem na kulturní oblast a téma World Heritage.

Náplň:
- Základem je zařazení tématu UNESCO a kulturní a historické dědictví do výuky druhého stupně základních škol od října 2011 pro školní rok 2011/2012.
- V úterý 11. října 2011 bude vyhlášena výzva k zapojení do znalostní soutěže, na základě které ředitelé škol spolu s  pedagogy - garanty - zahájí školní kola soutěže, ve výzvě budou popsány podmínky a aktivity, které musí školní třídy/týmy úspěšně absolvovat.

Povinné aktivity jsou:

1. účast na přednášce  na téma UNESCO a World Heritage, termín: čtvrtek 10. listopadu 2011

2. účast na prohlídce města, termín: středa 16. listopadu 2011 ve 14 hodin

3. účast na kvizu - otázky a odpovědi na dané téma, termín: středa 29. února 2012

Cílovou odměnou pro nejlepší účastníky je tématický, zážitkový výlet na téma UNESCO.

 

B. Projekt přehlídka umělecké tvorby dětí a mládeže "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH"

11. října 2011 - 10. září 2012 (přesah do listopadu a prosince 2012)

Je zaměřen na děti a mládež, jak školní kolektivy, tak mládež a děti docházející a pracující v dětských a mládežnických organizacích v rámci svého volného času. Téma souvisí s kulturním a historickým dědictvím UNESCO, ale i památkami, na které je bohatý právě jihočeský region. Možná je i účast dětí a mládeže z partnerkých měst města Český Krumlov: Hauzenberg (DE), Vöcklabruck (AT), Slovenj Gradec (SLO), San Gimignano (IT).

Idea:
Podpora vnímání a poznání historického a kulturního dědictví regionu formou vizuální umělecké tvorby v oboru fotografie, grafika, malba a filmový dokument. Projekt je synergický s částí A, neboť se do něj mohou zapojit dle vlastního uvážení i účastníci znalostní soutěže.

Náplň projektu:
- Základem je zařazení tématu UNESCO a kulturní  a historické dědictví do výuky druhého stupně základních škol od října 2011 pro školní rok 2011/2012.
- V úterý 11. října 2011 bude vyhlášena výzva k zapojení se všemi podmínkami a principy přehlídky.

Povinné aktivity jsou:
1. Zpracování fotografické reportáže či umělecké fotografie, grafického či výtvarného malířského díla či filmového šotu, dokumentu na téma Jak se žije v památkách, s památkami, zachycující běžné situace života lidí v historickém prostředí, termín: 11. listopadu 2011 - 10. září 2012.

2. Přehlídková výstava děl v Českém Krumlově v měsících listopad a prosinec 2012 jako součást oficiálního programu oslav dvacátého výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Partneři, podpora a sponzoři

Partneři v Českém Krumlově:  Městská knihovna v Českém Krumlově; Regionální muzeum v Českém Krumlově; Museum Fotoateliér Seidel; Státní hrad a zámek Český Krumlov; Sdružení průvodců Český Krumlov, o. s.; pan Mgr. Martin Jakab; paní Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo Český Krumlov o. p. s.; Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.; Rotary club Český Krumlov

Partneři a podpora: Ministerstvo kultury České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České republiky při UNESCO; České dědictví UNESCO; Národní památkový  ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Sponzoři: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism; Zambelli-technik, spol. s r. o.;  Schwan  Cosmetics CR, s. r. o.; K + B Expert, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s.; Linde Pohony, s. r. o.; FRONIUS Česká republika, s. r. o.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov