aktualizováno 1. 12. 2020

Město Český Krumlov podporuje rodinnou politiku

Město Český Krumlov intenzivně pracuje na zpracování Koncepce rodinné politiky 2021+. Koncepce se stane novým strategickým dokumentem města, jehož smyslem bude systematicky a cíleně řešit, podporovat a rozvíjet prorodinné aktivity.

Koncepce rodinné politiky 2021+ je první strategií města na dané téma. „Věříme, že se nám podaří vytvořit dokument, který se stane užitečným manuálem pro stávající i budoucí veřejné činitele města, díky kterému bude nastartován dlouhodobý růst a rozvoj této klíčové oblasti," shrnula hlavní koordinátorka projektu Hana Šustrová ze Sítě pro rodinu, z.s. Je to právě rodina, kde dochází k formování osobnosti člověka, kde se vytváří lidský kapitál budoucích generací. Na tom, jak rodina prosperuje, závisí všestranný udržitelný rozvoj společnosti.

Rodinná politika je ze své podstaty politikou průřezovou. Mezi důležité aktéry rodinné politiky tak nepatří jen státní správa a samospráva, ale také zaměstnavatelé, odborná veřejnost, školské a vzdělávací instituce, média, církve, nestátní neziskové organizace a především samotné rodiny.

Proto je do přípravy koncepce již od počátku zapojena odborná veřejnost z řad místních organizací, které mají s problematikou rodinné politiky reálné zkušenosti a vnášejí do tohoto tématu mnoho cenných připomínek. „Současně počítáme s tím, že se k jejímu návrhu budou vyjadřovat i místní obyvatelé, podnikatelé a ostatní organizace," uvádí místostarosta Ivo Janoušek.

Veřejné projednání koncepce se uskuteční online formou 9. prosince 2020 od 16.30 hodin. Dotazník i návrhovou část koncepce, ke které se může veřejnost vyjádřit do 14. prosince 2020, jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/rodinnapolitika. Následně bude koncepce předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Společně s koncepcí se vytváří i akční plán, tedy implementační dokument, který bude vymezovat realizaci konkrétních opatření a aktivit v dohodnutém období.

Zpracování tohoto strategického dokumentu má přesah do dalších oblastí. „Plánujeme se v příštím roce ucházet o titul v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ´Obec přátelská rodině´. Pokud uspějeme, získáme finanční podporu na realizaci řady vytipovaných prorodinných projektů," dodává místostarosta.

Současně se město od listopadu zavázalo k roční spolupráci s Českým národním výborem UNICEF v globální iniciativě Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Iniciative, CFCI). Pokud se mu podaří dosáhnout všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, získá v listopadu příštího roku oficiální mezinárodně uznávaný certifikát „Město přátelské k dětem". Bude tak jedním ze dvou prvních měst na území České republiky a Slovenska, které se k této mezinárodní iniciativě připojí. Součástí akreditačního procesu je mimo jiné i vytvoření a implementace akčního plánu a zjišťování názorů a potřeb dětí v území, které proběhne formou dotazníkového šetření.

Rodinná politika

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: