aktualizováno 2. 7. 2020

Participativní rozpočet města v novém! Startuje sběr námětů

aktualizováno 2. 7. 2020

Město Český Krumlov otevírá další ročník participativního rozpočtu, ve kterém sami obyvatelé navrhují náměty na zlepšení místa, kde žijí. Čtvrtý ročník doznal řady změn, nejzásadnější spočívá v tom, že město už není rozdělené na jednotlivé lokality s přesně daným rozpočtem. Jeden milion korun určený pro letošní ročník tak mohou obyvatelé rozdělit dražším projektům. Náměty sbírá město až do konce srpna.

S participativním rozpočtem, jehož princip spočívá ve vyčlenění určité částky z městského rozpočtu na realizaci návrhů, které předkládají a následně o nich rozhodují samotní obyvatelé města, začal Český Krumlov jako první město v Jihočeském kraji v roce 2017. Po třech ročnících město vyhodnotilo dosavadní fungování projektu i zájem ze strany občanů a přichází se změnou.

„Upravili jsme pravidla a podmínky, které by měly pomoci zvýšit jeho atraktivitu pro obyvatele. Například území města již není rozděleno na několik částí, ale je bráno jako jeden celek, občané tedy mohou navrhovat i hlasovat o návrzích i v jiných částech města, než kde mají trvalý pobyt," uvádí místostarosta Josef Hermann a dodává, že pro čtvrtý ročník je alokována celková částka jeden milion korun stejně jako v předchozím ročníku.

Navrhované projekty mohou mít hodnotu až 1 000 000 Kč, je tedy možná i realizace hodnotnějších projektů než dříve, kdy byl rozpočet návrhu omezen výší prostředků určenou pro každou z devíti částí. Další změnou oproti předchozím ročníkům je možnost dát hlas až třem libovolným návrhům.

Pro vítězné projekty tedy bude pravděpodobně potřebné větší množství hlasů a město tak očekává zvýšení aktivity navrhovatelů a zapojení většího množství občanů. Realizovány budou projekty dle pořadí z hlasování až do vyčerpání množství prostředků co nejvíce se blížícímu přidělenému milionu korun - například 5 akcí v hodnotě 500 tis. Kč, 250 tis. Kč, 200 tis. Kč, 30 tis. Kč a 15 tis. Kč, šanci uspět tedy mají projekty velké, střední i ty nejmenší.

Návrhy mohou být investičního i neinvestičního charakteru a podávat je mohou fyzické i právnické osoby bez ohledu na místo trvalého bydliště nebo sídla, tedy i mimo území Českého Krumlova, naopak hlasovat pak mohou pouze občané s trvalým pobytem v Krumlově.

„Každé podmínky a pravidla mají své klady i zápory, i my jsme si vědomi vedle zmiňovaných výhod i možných nevýhod. Je pravděpodobné, že bude realizováno méně projektů než v předchozích letech, v hlasování mohou uspět návrhy jen z některých částí města a je také možné, že v některých případech mohou občané z nějaké větší části přehlasovat ostatní menší části. Očekáváme ale, že tento nový přístup přinese větší atraktivitu a oblíbenost participativního rozpočtu pro občany města, kvůli kterým celý tento projekt děláme," dodává místostarosta.

Časový harmonogram čtvrtého ročníku participativního rozpočtu

Od 1. července do 31. srpna 2020 je možné podávat návrhy přes online formulář, nebo v tištěné podobě na podatelně městského úřadu. V září budou projednány návrhy s předkladateli, zhodnoceny z hlediska realizovatelnosti, v říjnu bude probíhat prezentace projektů, které postoupí do veřejného hlasování. Samotné hlasování se uskuteční v listopadu, sumarizace výsledků a určení pořadí v prosinci. Během prvních měsíců roku 2021 pak bude zahájena realizace vítězných návrhů.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.rozpocet.krumlovsobe.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: