aktualizováno 31. 12. 2019

Program podpory - priorita Kultura

aktualizováno 8. 10. 2020

Cílem je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Putschögl Filip, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager kultury
E-mail: filip.putschogl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2020

 • 1. 2. 2020 - zahájení příjmu žádostí 1. výzvy
 • 15. 2. 2020 - konec příjmu žádostí 1. výzvy
 • 31. 5. 2020 - rozhodování o přidělení dotací v 1. výzvě
 • 1. 6. 2020 - zahájení příjmu žádostí 2. výzvy
 • 30. 6. 2020 - ukončení příjmu žádostí 2. výzvy
 • 30. 9. 2020 - rozhodování o přidělení dotací v 2. výzvě
 • 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 - realizace akcí podpořených v 1. výzvě
 • 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 - realizace akcí podpořených v 2. výzvě

Výsledky Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2020

 • Výsledky Programu podpory kultury města Český Krumlov 2020

Předložení vyúčtování

 • V termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace, zpravidla do konce měsíce následujícího po termínu ukončení projektu.
 • V případě celoročních projektů do 28. 2. 2021
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov