aktualizováno 2. 10. 2019

Úpravy parkování v zónách placeného stání

aktualizováno 2. 10. 2019

Dopravní režim v zónách placeného stání v Českém Krumlově se na přelomu září a října v některých lokalitách mírně upravuje. Město k úpravám přistoupilo na základě podnětů obyvatel, kteří apelovali na změny v režimu. Parkovací místa před domy měli totiž neustále obsazená auty turistů, kteří využívali bezplatného nočního stání.

Lepší organizaci dopravy a zajištění optimálního využití parkovacích kapacit pro obyvatele i návštěvníky očekává od upraveného režimu parkování město Český Krumlov. „Docházelo k tomu, že v zónách parkovali v noci turisté a blokovali místa pro rezidenty. Cílem nových úprav je uvolnit místa pro bydlící," vysvětluje místostarosta Josef Hermann. Město tak reaguje na požadavky obyvatel, kteří nemají kde zaparkovat, když se večer vrací z práce.

Aktuálně schválené změny dopravního režimu se týkají komunikací v zónách placeného stání, na nichž je provoz regulován parkovacími automaty, kdy dochází k úpravě časového nastavení platnosti těchto automatů v průběhu dne nebo i k úpravě kombinovaného režimu automatu a parkovacích karet.

Nařízením o placeném stání na komunikacích město zřídilo zóny placeného stání členěné do několika oblastí. V těchto oblastech lze organizovat parkování vozidel prostřednictvím parkovacích automatů či parkovacími kartami a tyto režimy kombinovat. Rezidentní kartu si mohou obyvatelé pořídit za 365 korun na rok.

Nový dopravní režim v zónách

Kaplická ulice pod školou - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den;

Linecká ulice u hotelu Gold - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou zde oprávněni parkovat od 18.00 do 8.00 hodin bez poplatku;

Pivovarská ulice - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den;

Parkoviště na Špičáku u kina včetně části na tř. Míru - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;

Plešivecká ulice - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;

Ulice T. G. Masaryka - v části před školou bude platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8.00 do 18.00 hodin a v další části ulice, kde platí smíšený režim, bude platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8.00 do 18.00 hodin s tím, že držitelé parkovacích karet jsou oprávněni v době platnosti automatu využívat tato parkovací místa bezplatně a v době od 18.00 do 8.00 hodin jsou místa vyhrazena pouze pro držitele parkovacích karet z dané oblasti;

Fialková ulice u plaveckého bazénu - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni parkovat v části za plaveckým bazénem kdykoliv bez poplatku;

Objížďková ulice u čerpací stanice - platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den. Zároveň zde dojde k úpravě ceníku parkovného: prvních 45 min. - 5 Kč, prvních 90 min. - 10 Kč, každá další hodina - 40 Kč.

„Zpoplatnění parkování u čerpací stanice se může zdát nepopulární, obyvatelé tu byli zvyklí parkovat zdarma večer a v neděli odpoledne, když šli do divadla. Nicméně náhradou za to je parkoviště na autobusovém nádraží, kde mohou odpoledne parkovat s bodovou kartou za dvě koruny na hodinu," dodává Josef Hermann.

Bodovou kartu mohou lidé zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti za 300 korun, přičemž 200 korun činí nabitý kredit. Kartu lze uplatnit na parkovištích P1, P2, P3 a P5, od 10.00 do 14.30 hodin je platný tarif 40 korun na hodinu, od 14.30 do 10.00 hodin platí zvýhodněný tarif 2 koruny na hodinu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov