aktualizováno 7. 8. 2019

Odpadový systém města

aktualizováno 12. 8. 2019

Česká republika patří v rámci Evropské unie dlouhodobě na přední příčky v třídění odpadu. Pro většinu z nás je třídění běžnou součástí života. Bohužel je však stále dost obyvatel, kteří třídění do svého životního standardu zatím nezařadili.

Pokud jsou odpady již v prvopočátku správně roztříděny, je tím zajištěna další možnost jejich využití a recyklace. Tříděním odpadů se šetří primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. Tyto skutečnosti zná každý, a přesto pro některé nejsou natolik zásadní, aby své chování změnili. Město se snaží vyjít uživatelům vstříc tím, že rozšiřuje síť separačních kontejnerů tak, aby byla dostupnější. Stanoviště nádob nepatří mezi esteticky hodnotná místa, zabírají značnou část veřejného prostoru a jsou s nimi spojeny i další negativní vjemy (zápach, hluk). Z tohoto důvodu město začalo např. budovat podzemní kontejnerová stání, která výše uvedená negativa eliminují.

V dubnu letošního roku byl systém sběru odpadu rozšířen o sběr biologicky rozložitelného odpadu. Dosud byla možnost odkládání tohoto druhu odpadu pouze ve sběrném dvoře (možnost odevzdávat bioodpad do sběrného dvora i nadále zůstává). Pro vylepšení uživatelského komfortu bylo v rámci města umístěno 50 ks hnědých kontejnerů v zástavbě sídlištního typu a pro rodinné domy jsou nádoby přidělovány na základě žádosti. V případě zájmu o popelnici kontaktujte Odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 380 766 550, příp. pište na e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz. Termíny svozu bioodpadu jsou k dispozici na stránkách Odboru životního prostředí a zemědělství.

Mimo již zmíněné kontejnery nesmíme opomenout kontejnery na textil a elektrozařízení, které můžeme vidět téměř ve všech městských částech.

Pro odpady, které nepatří do kontejnerů (např. starý nábytek, vysloužilá elektrozařízení, nebezpečné odpady apod.), slouží sběrný dvůr v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav a.s.), který je otevřen v pondělí, úterý, středu a pátek od 14.30 do 18.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin. (Pozn.: od 5. do 31. srpna 2019 je sběrný dvůr otevřen: pondělí + středa: 14.30-18.00 hodin; sobota: 10.00-16.00 hodin; úterý, čtvrtek, pátek, neděle: zavřeno).

Podrobné informace týkající se nakládání s odpady ve městě Český Krumlov naleznete na www.ckrumlov.cz/odpady. Informace a radu vám poskytne rovněž Odbor životního prostředí a zemědělství, telefon 380 766 557.

KDE NAJDETE KONTEJNERY?

Rozmístění kontejnerů na území města ukazuje přehledně mapa na Geoportálu města: geoportal.ckrumlov.cz → Mapa pro veřejnost → Vrstvy→ Odpady. V mapě se zobrazí ikony reprezentující nádoby pro všechny typy odpadů. Po kliknutí na ikonu Hledání v panelu nástrojů můžete zadat typ kontejneru (např. textil) a příslušné kontejnery se v mapě zvýrazní.

Stanoviště nádob na textil

Sídliště Plešivec před čp. 372, 381, 369, Nové Spolí (před čp. 118), ulice Po Vodě (u mostu u DDM), Polská ul., třída Míru u čp. 137 (naproti hotelu Vyšehrad), Vyšehrad u čp. 167, sídliště Za Nádražím u čp. 216 (u trafostanice), Vyšný čp. 48, Urbinská čp. 141 a 185, Lipová u čp. 160, Nové Dobrkovice před čp. 70 (bývalá samoobsluha), třída Míru naproti koloniálu.

Stanoviště nádob na elektro

Sídliště Plešivec (zastávka MHD), Nové Spolí (hřiště u kempu), ulice Po Vodě (u mostu u DDM), Vyšehrad (naproti hotelu Vyšehrad), sídliště Mír u čp. 185.

Stanoviště umístění nádob na tuky a kovy

Sídliště Plešivec II (u horní Jednoty), Nové Spolí (před čp. 118 - pouze kovy), Kaplická (u městského úřadu), Za Nádražím (u Jednoty), Vyšný (u čp. 48) a Vyšný (odbočka ke Správě CHKO Blanský les - pouze kovy), sídliště Mír u čp. 182, Špičák (parkoviště u Luny - pouze kovy).¨

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: