aktualizováno 30. 4. 2019

Společnými silami uklidili Krumlováci téměř tři tuny odpadu

aktualizováno 30. 4. 2019

Začátkem dubna se uskutečnila celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se pravidelně zapojuje i Český Krumlov. Díky skautům, studentům a dětem z volnočasových organizací pokračoval úklid města ještě v následujících dnech a finální množství sesbíraného odpadu se tak vyšplhalo ke třem tunám.

V Českém Krumlově se sobotní celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko účastnilo téměř 100 dobrovolníků, což je o polovinu více než v přechozích letech. Potěšující je hlavně fakt, že třetinu účastníků tvořila mládež a děti.

Díky mimořádnému nasazení dobrovolníků se uklidila veřejná prostranství i řada skrytých zákoutí: břehy Vltavy v lokalitě u Svatého Ducha, Krásné Údolí, Dubík, okolí zámecké zahrady, Vodotrysku, Jelení zahrada, svahy podél řeky v ulici Pod Kamenem, okolí Havraní skály, svahy podél Objížďkové silnice, okolí hřbitova a heliportu na Horní Bráně, okolí Rožmberské ulice, okolí hotelu Vyšehrad a Serpentiny na Špičáku. Úklid probíhal i ve Vyšném a na sídlištích Mír a Za Nádražím, v centru města se pak pozornosti dostalo náplavkám podél řeky včetně městského parku a lokality třetího meandru Vltavy, tj. louky pod terasami u domku Egona Schieleho.

S úklidem se pokračovalo ještě následující týden, konečný počet účastníků se tak vyšplhal k 280.

„Celkové množství sesbíraného odpadu dosahuje téměř 3 000 kg, přičemž v minulém roce jsme byli na polovině, tj. 1 500 kg. Číslo je částečně tvořené odhadem, protože účastníci využívali rovnou v terénu separační kontejnery a k dalšímu dotřiďování docházelo při ukládání na sběrném dvoře," uvedla Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.

V sesbíraném odpadu se objevovaly hlavně plastové obaly, lahve, plechovky, pneumatiky, železný odpad a bohužel i množství použitých injekčních stříkaček.

Do úklidu se zapojila Základní škola Za Nádražím, Základní škola Kaplická, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, skautské oddíly, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, pracovníci českokrumlovské pobočky České spořitelny, společenství obyvatel Domoradic a mnoho dalších dobrovolníků.

„Chtěl bych za město moc poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase věnovali úklidu nevábných zákoutí Českého Krumlova a přispěli tak ke zlepšení jeho čistoty i vzhledu. Moc si této občanské aktivity vážíme a můžeme jen doufat, že s růstem počtu těch, kteří budou každoročně ochotni takto pomáhat, bude postupně klesat počet těch, kvůli kterým tato aktivita probíhá," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: