aktualizováno 3. 4. 2019

Volby do Zastupitelstva města Český Krumlov
pro volební období 2018-2022

aktualizováno 3. 4. 2019

Volební výsledky 

Zvolení členové zastupitelstva:

MUDr. Jindřich Florián (ČSSD)
Mgr. Ivana Ambrusová (ČSSD)
Vojtěch Němec, BBA (PRO 2016)
Mgr. Václav Velek (PRO 2016)
Zbyněk Toman (ODS)
Běla Dvořáková (ODS)
Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL)
Ing. Jiří Olšan (KDU-ČSL)
Mgr. Roman Kneifl (KDU-ČSL)
MUDr. Jan Vorel (NEZÁVISLÍ A ZELENÍ)
Mgr. Jiří Bloch (NEZÁVISLÍ A ZELENÍ)
MUDr. Jiří Klosse (REÁLNÝ KRUMLOV)
Milan Hodboď (ANO 2011)
Ing. Barbora Šiftová (ANO 2011)
Rudolf Blahovec (ANO 2011)
MUDr. Martin Fürst (Společně pro ČK-Nezáv. a TOP 09)
Milan Kotlár (Společně pro ČK-Nezáv. a TOP 09)
Mgr. Martin Hák (Společně pro ČK-Nezáv. a TOP 09)
Mgr. Dalibor Carda (Sdruž.nezáv.-Město pro všechny)
Mgr. Bohumil Florián(Sdruž.nezáv.-Město pro všechny)
Bc. Ivo Janoušek (Sdruž.nezáv.-Město pro všechny)
Petr Šandera (KSČM)
Ing. Máče Miroslav, CSc., Ph.D. (KSČM)

Výsledky voleb podle volebních okrsků - ZDE. Barevně jsou rozlišeny celostátní strany, místní politické strany a uskupení mají šedou barvu.

Výsledky voleb jsou k dispozici také na webových stránkách Českého statistického úřadu na www.volby.cz a posléze na úřední desce města. Konečné výsledky potvrdí Státní volební komise.

Volby do Zastupitelstva města Český Krumlov - 5. a 6. října 2018

Volební místnosti byly otevřeny v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Oznámení starosty města o době a místě konání voleb do zastupitelstva bylo zveřejněno ve skříňkách v jednotlivých částech města, na úřední desce městského úřadu a rovněž www.ckrumlov.cz/volby.

Kandidující strany a hnutí

Kandidátní listinu do komunálních voleb v Českém Krumlově podalo 11 volebních stran a uskupení:

 1. ČSSD
 2. PRO 2016
 3. ODS
 4. KDU-ČSL
 5. Nezávislí a Zelení
 6. Reálný Krumlov
 7. ANO 2011
 8. Společně pro Krumlov - Nezávislí a TOP 09
 9. Sdružení nezávislých - Město pro všechny
 10. KSČM
 11. Hlas Krumlova Českého

Na webových stránkách www.volby.cz nebo pod přímým odkazem ZDE si mohou voliči prohlédnout celé kandidátní listiny se jmény všech kandidátů.

Kdo může volit?

Voliči se ve volební místnosti musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, občané EU průkazem o povolení k pobytu. Volebním zákonem jsou stanovené výše jmenované doklady, jimiž volič prokazuje svou totožnost a státní občanství a jsou nezbytnou podmínkou pro umožnění hlasování. Nelze je tedy nahradit jiným dokladem, např. potvrzením o občanském průkazu, rodným listem, řidičským průkazem apod.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen na území města k trvalému pobytu. Voličem je také občan jiného státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, má povolený trvalý nebo přechodný pobyt na území města a je zapsán do Dodatku seznamu voličů.

Způsob hlasování

Všichni voliči dostanou nejdéle do 3. října do svých schránek hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování. Je důležité si tyto informace pročíst a zjistit, jak lístek správně upravit, aby byl odevzdaný hlasovací lístek platný a hlasy byly započítány.

Pokud některý z voličů neobdrží hlasovací lístek do své schránky v daném termínu, pak si jej může vyzvednout osobně na městském úřadu v Kaplické ulici 439. Voliči s trvalým pobytem na úřední adrese si své hlasovací lístky vyzvednou taktéž v budově úřadu. V případě poškození či ztráty hlasovacího lístku, volič obdrží hlasovací lístek v den voleb přímo ve volební místnosti.

Při volbách do zastupitelstev obcí jsou možné tři způsoby hlasování:

První varianta je udělit křížek celé kandidátce jedné strany - všechny hlasy, které má volič k dispozici se pak straně započítají. Pokud volič označí křížkem stranu jako celek, nemá možnost, jak svými křížky vyjádřit preference kandidátům na té samé listině! (Nelze tedy udělovat preference tak, jak to známe z jiných voleb.)
Druhá varianta je vybrat právě tolik osobností napříč různými kandidátkami, kolik hlasů má volič k dispozici. Stranám se pak započítávají hlasy těch kandidátů, kteří obdrželi od voličů křížek.
A konečně třetí varianta je označit křížkem jednu stranu a na kandidátkách dalších stran pak zakřížkovat preferované kandidáty. Hlasy jdou pak těm stranám, na jejichž listinách se kandidáti nacházejí, zbývající hlasy pak jdou straně, kterou volič označil (započítávají se tedy de facto kandidátům, které najdeme na špici kandidátky - hlasy pro jednotlivé kandidáty jsou v první řadě hlasy pro danou kandidátku/stranu. Kandidátovi, kterého křížkujete, váš křížek ke zvolení může pomoci, ale v žádném případě jej negarantuje).

Více k volebnímu systému a rozdělení mandátů zde.

Volební okrsky

Seznam volebních okrsků, adres jejich sídel s uvedením vymezených jednotlivých území naleznete zde.

Volby se konají ve volebních místnostech, které jsou na budovách jejich sídla označených státní vlajkou.

Mobilní volební komise

Občané, jimž zdravotní stav nedovolí dostavit se osobně do volební místnosti, mohou telefonicky požádat na telefonním čísle 380 766 203, aby je volební komise navštívila s přenosnou hlasovací schránkou. 

Platí ovšem pravidlo, že členové komise se mohou pohybovat pouze na území svého okrsku, nikoliv mimo něj. Pakliže je občan hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, které se nachází mimo volební okrsek, dle trvalého pobytu voliče, pak za takovým voličem členové komise nemohou přijít.

Voličské průkazy

Voličské průkazy nebudou vydávány - každý volí pouze ve svém volebním okrsku.

V komunálních volbách nelze hlasovat s voličským průkazem, neboť v každé obci a městě si volí občané své zastupitelstvo. Nebude vytvářen ani zvláštní seznam voličů pro osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních či jiných. Rovněž není možné, aby voliči, kteří budou v době konání voleb v zahraničí, hlasovali na zastupitelských úřadech. 

Další informace

Informace pro volební strany zde

Seznam obecních úřadů, kterým lze podávat kandidátní listiny

Dle znění § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje pověřený obecní úřad Český Krumlov seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu:

Pověřený obecní úřad - registrační úřad    Obec/městys           
   
Český Krumlov  Bohdalovice
Český Krumlov  Brloh
Český Krumlov  Český Krumlov
Český Krumlov  Dolní Třebonín
Český Krumlov  Holubov
Český Krumlov  Hořice na Šumavě
Český Krumlov  Chlumec
Český Krumlov  Chvalšiny
Český Krumlov  Kájov
Český Krumlov  Mirkovice
Český Krumlov  Mojné 
Český Krumlov  Nová Ves
Český Krumlov  Polná na Šumavě
Český Krumlov  Přídolí
Český Krumlov  Přísečná
Český Krumlov  Srnín
Český Krumlov  Světlík
Český Krumlov  Věžovatá Pláně
Český Krumlov  Zlatá Koruna
Český Krumlov  Zubčice
Křemže  Křemže
Větřní  Větřní

Petice - počty podpisů

Volební právo cizinců ze států EU při volbách do zastupitelstev obcí

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: