aktualizováno 26. 2. 2019

Město dokončilo rozsáhlou rekonstrukci Nových Dobrkovic

aktualizováno 26. 2. 2019

Nové Dobrkovice, městská část Českého Krumlova, prošly rozsáhlou rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací. V jedné z nejnáročnějších investičních akcí, kterou město Český Krumlov v posledních letech připravilo, byla vybudována nová kanalizace, vodovod, čerpací stanice odpadních vod, opěrné zídky a nové veřejné osvětlení a byly provedeny opravy komunikací.

Vodovodní řad z 50. let, opěrné zdi a komunikace v havarijním stavu, které byly téměř na konci životnosti, staré veřejné osvětlení a absence splaškové kanalizace. Tak ještě nedávno vypadaly Nové Dobrkovice, kde žije zhruba stovka obyvatel. 

„V roce 2013 jsme zahájili jednání o majetkovém vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a celou investiční akci jsme rozdělili na dva úseky - východní a západní lokalitu," objasňuje starosta Dalibor Carda začátky jednání o rekonstrukci.

V roce 2015 započala I. etapa rekonstrukce, v rámci které se vybudovala nová kanalizace, vyměnil stávající vodovod a provedla oprava komunikace po povodních. Práce pak pokračovaly na podzim 2017 II. etapou, kdy se začalo s opravami opěrných zdí a místních komunikací a osazením veřejného osvětlení.

Celkem bylo v obou etapách vybudováno 1 466 m kanalizace, 1 347 metrů vodovodu, 66 nových svítidel vč. kabelových rozvodů, dvě čerpací stanice odpadních vod a 218 metrů výtlačného potrubí, 6.532 m2 nových povrchů komunikací a 270 bm opěrných zdí.

Úzké komunikace, svažitý terén nebo skalní podloží činily z celé rekonstrukce velmi náročnou akci. „Došlo například i k takovým extrémním situacím, kdy kvůli skalnímu podloží stavbaři udělali jen dva metry výkopových prací za den," uvádí starosta.

Stavba také do značné míry omezovala místní. „Poděkování rozhodně patří obyvatelům Dobrkovic za jejich trpělivost při stavebních pracích. Často se ke svým domovům dostávali nekomfortní cestou. Doufám proto, že nynější upravené místo jejich bydliště, je pro ně dostatečnou odměnou a satisfakcí za jejich spolupráci," dodává starosta.

Během následujících dnů bude ještě v místě doplněno dopravní značení.

Celou rekonstrukci financovalo město bez dotačních titulů, částka za stavební práce dosáhla cca 31,6 milionů korun.

Podrobnější informace k rekonstrukci s technickou specifikací jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/nove_dobrkovice.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: