aktualizováno 5. 12. 2018

V Českém Krumlově se otevírá moderní dopravní terminál

aktualizováno 5. 12. 2018

Po dvou měsících se autobusové nádraží v Českém Krumlově vrací na původní místo, které v říjnu uzavřely rekonstrukční práce. Na cestující čeká terminál s novým povrchem, zastřešeným perónem, devíti zastávkami a informačním systémem.

S uvedením nových jízdních řádů se od neděle 9. prosince 2018 přesune provoz autobusového nádraží v Českém Krumlově z provizorního místa na Špičáku zpět na původní adresu v Nemocniční ulici u Objížďkové silnice.

V režimu předčasného užívání stavby bude cestujícím a dopravcům k dispozici dokončená etapa dopravního terminálu zahrnující hlavní krytý perón s devíti autobusovými zastávkami. V provozu budou i pěší komunikace, a to jak směrem do centra města, tak k nemocnici. Dokončené je i prostranství kolem nádražní budovy. Cestujícím bude k dispozici funkční informační systém centrálních tabulí i panely na jednotlivých zastávkách, také wifi připojení.

Rekonstrukce se týkala kompletního řešení inženýrských sítí v celém areálu, elektrorozvodů, vodovodu, vybudování dešťové kanalizace s navazujícím závlahovým systémem. Nově je vybudován systém opěrných zdí, který zajišťuje stabilitu jednotlivých etáží celého terminálu.

„Z hlediska architektonického řešení úpravy povrchů kladl projektant důraz na použití tradičních a původních materiálů, tzn. velká část ploch pro stání a pojíždění autobusů je z původních kamenných kostek, chodníky jsou z částečně z nové kamenné mozaiky doplněné rovněž starými kamennými kostkami. Vše rámují nové, nebo původní kamenné obruby," uvádí Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu (dále ČKRF), městské společnosti, která rekonstrukci terminálu zajišťuje.

Pro zastřešení hlavního peronu navrhlo architektonické studio ATELIER 8000 netradiční odvážnou membránová konstrukci, která svými tvary připomíná arkády, nebo loubí historických domů. „Ačkoli se jedná o velmi moderní architektonický prvek, je plně v souladu s historickým centrem města, na které pohledově přímo navazuje," doplňuje Miroslav Reitinger.

Práce na projektu budou nadále pokračovat až do jarních měsíců. Především jde o vybudování parkoviště osobních automobilů, jednostopých vozidel, přechodů, instalace technologií pro automatické řízení vjezdů i výjezdů. Dále budou práce pokračovat na dokončení nového schodiště - nového přístupu na terminál od Objížďkové silnice. Velká část stavebních prací se bude týkat terénních úprav, včetně výsadby zeleně, výsev trávníků a instalace závlahových systémů.

„Cestující se budou stále nacházet v blízkém okolí stavby, což s sebou přináší jistý diskomfort, proto jim předem děkujeme za shovívavost a pochopení," říká Petr Troják, ředitel ČKRF.

Souběžně probíhají i opravy nádražní budovy. Do konce roku má být hotová kompletně opravená nádražní hala s novou čekárnou, informační službou. Cestující budou mít k dispozici nápojové i jídelní automaty a rekonstruované toalety.

Původní harmonogram celého projektu počítal s dokončením do konce roku 2018. V průběhu prací spojených s vybudováním parkoviště se ale objevily nepředpokládané komplikace s geologickou situací. Ačkoli byly provedené geologické průzkumy, rešerše a sondy před stavbou, neodhalily, že se v jedné části jižního svahu vyskytuje výrazně nesoudržná hornina a v druhé naopak hornina nejvyššího stupně těžitelnosti.

Důsledkem toho se práce zpozdily o několik týdnů, které posunuly harmonogram do klimaticky nepříznivého období zimy, některé práce je tak možné dokončit až v jarních měsících, např. železobetonové konstrukce, betonové zdi jižního svahu, nebo asfaltové povrchy parkoviště.

„Na základě těchto skutečností Centrum pro regionální rozvoj ČR vyhovělo naší žádosti na prodloužení termínu dokončení celého projektu do 31. května 2019. To nám dává dostatečný prostor dokončit všechny stavební práce v patřičné kvalitě," dodává Petr Troják.

Na rekonstrukci získal ČKRF 42,5 mil. dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která by měla pokrýt více než polovinu nákladů projektu. „Nepředpokládáme, že by se celkové náklady měly dramaticky navýšit," dodává Miroslav Reitinger. ČKRF počítá s finálními výdaji na rekonstrukci terminálu v částce cca 82 milionů Kč.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: