aktualizováno 19. 10. 2018

Městský úřad obdržel návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města

aktualizováno 19. 10. 2018

V pátek 19. října 2018, tedy poslední den lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování nebo výsledku voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov, byl u Krajského soudu v Českých Budějovicích panem Václavem Mockem takový návrh podán.

Krajský soud se zněním stížnosti seznámil Městský úřad Český Krumlov, který je v dané věci v postavení odpůrce, a stanovil mu lhůtu dvou kalendářních dnů k vyjádření, tedy do neděle 21. října 2018. Obsahem stížnosti je domněnka, že v noci z 5. na 6. října 2018 mohlo dojít ve dvou volebních místnostech k manipulaci s hlasovacími lístky. Konkrétně se jedná o volební místnost č. 5 se sídlem v budově Stavebního bytového družstva v Domoradicích a volební místnost č. 7 v budově ZŠ T. G. Masaryka. Podezření se však může týkat i budovy Střední zdravotnické školy Tavírna, kde sídlí volební okrsky č. 10 a č. 12.

„Krajský soud je povinen o případné neplatnosti voleb rozhodnout ve lhůtě 20 dnů. Pokud platnost voleb potvrdí, může dosavadní starosta města svolat ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva až ve chvíli, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci," dodává tajemník Městského úřadu Český Krumlov Radim Rouče. V tuto chvíli tedy nelze předjímat termín, kdy by se nově zvolení zastupitelé mohli sejít k prvnímu zasedání. Na základě rozhodnutí Krajského soudu bude městský úřad postupovat dle platné legislativy na úseku voleb.

Městský úřad Český Krumlov nemá žádné informace od členů okrskových volebních komisí, že mohlo dojít k neoprávněnému vstupu do volebních místností, neboť ty byly nejen uzamčeny, ale i zapečetěny, stejně jako volební schránky.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: