aktualizováno 17. 9. 2018

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů

aktualizováno 17. 9. 2018

V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, zejména s asanací kůrovcového dříví nastává v praxi problém pro drobné vlastníky lesů s dostupností některých insekticidů, jejichž použití je podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), podmíněno přesně definovanými kvalifikačními požadavky, a to jak při jejich nákupu, tak i při vlastní aplikaci.

Jedná se o přípravky na ochranu rostlin (dále jen „POR") s označením „pro profesionální použití", které může dle zákona zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel. Podle § 2, odst. 2), písm. h) zákona je profesionálním uživatelem ten, kdo užívá POR v rámci své profesní činnosti.

I.

POR pro profesionální použití může:
• zakoupit pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně (§ 46c zákona),
• aplikovat pouze osoba, která je držitelem minimálně osvědčení I. stupně, pod dohledem osoby, která je držitelem minimálně osvědčení II. stupně (§ 86 odst. 1 a 2 zákona).
Požadavky na odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky jsou definovány v § 86 zákona.

II.

Drobní vlastníci lesů obvykle tyto předepsané kvalifikační požadavky nesplňují. K aplikaci tak mohou použít pouze přípravky, které nejsou určeny pro profesionální užití. U registrovaných distributorů toto kritérium splňují například přípravky Forester a Decis Mega. V tomto případě není distributor povinen vyžadovat od kupujícího osvědčení II., resp. III. stupně. Registrovaný distributor musí podat kupujícímu (dle § 46b, odst. 6) potřebné informace o použití a možném riziku pro obsluhu, životní prostředí apod. Mimo registrované distributory není možné v současné době zakoupit žádný prostředek, povolený pro asanaci kůrovcového dříví.

III.

Vlastníkům lesů se doporučuje konzultovat každé použití POR s odborným lesním hospodářem. Pokud je OLH držitelem osvědčení II nebo III. stupně, může zabezpečit u registrovaného distributora nákup POR pro profesionální použití, navrhnout způsob aplikace a případně poradit vlastníkům lesů, kdo by mohl provést vlastní aplikaci. V současné době není možné, aby aplikaci POR pro profesionální použití provádět vlastník lesa, není-li držitelem osvědčení I. stupně. Pro zajištění nákupu nebo aplikace přípravku lze rovněž komunikovat se subjekty podnikajícími v zemědělství, školkařství a ovocnářství, neboť naprostá většina těchto subjektů by měla disponovat minimálně osvědčením odborné způsobilosti II. stupně.

O odbornou pomoc nebo konzultaci lze požádat také Lesní ochrannou službu (los@vulhm.cz), kontaktní osobou pro problematiku přípravků na ochranu rostlin je doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (zahradnik@vulhm.cz, tel: 602 298 802).

Kontakt

Ministerstvo zemědělství
Sekce lesního hospodářství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Ing. Petr Bureš
ředitel odboru

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: