aktualizováno 2. 1. 2018

Volba prezidenta republiky

aktualizováno 2. 1. 2018

Vzhledem ke končícímu pětiletému volebnímu období úřadujícího prezidenta, vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR termín konání volby prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018. Případné konání druhého kola volby je naplánováno na 26. a 27. ledna 2018.

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo kandidátní listiny 9 kandidátů na funkci prezidenta republiky.

Voliči obdrží sady hlasovacích lístků do svých schránek nejpozději do 9. ledna 2018 spolu s informacemi o způsobu hlasování. Pokud by nebyly hlasovací lístky doručeny do schránky, pak je voliči obdrží přímo ve volební místnosti v době konání voleb, nebo před jejich zahájením v budově městského úřadu.

Oprávněným voličem při volbě prezidenta je občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let. Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství svým občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Sídla jednotlivých volebních okrsků v Českém Krumlově jsou zachována z minulých období.

V případě, že se v době voleb nebude volič zdržovat v místě svého bydliště, má možnost požádat o vydání voličského průkazu. Písemná žádost v listinné podobě s ověřeným podpisem musí být doručena na městský úřad nejpozději do 5. ledna 2018, přičemž lze žádost zaslat i v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Po tomto termínu lze o vydání voličského průkazu požádat pouze osobně, a to nejdéle do 10. ledna do 16.00 hodin. Po uplynutí této lhůty již nebude možné voličské průkazy vydávat. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

Voliči, kteří budou ke dni 8. ledna 2018 hospitalizovaní v nemocnici, nebo v jiném zdravotnickém či lázeňském zařízení, budou na základě své žádosti vedením tohoto zařízení nahlášeni příslušnému obecnímu či městskému úřadu k zápisu do zvláštního seznamu voličů a bude jim umožněno hlasovat přímo v areálu tohoto zařízení, kam za nimi přijdou s přenosnou volební schránkou členové příslušné volební komise. Imobilní občané mohou telefonicky na městském úřadě požádat o návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou u nich v domácnosti. Platí ovšem, že členové okrskové volební komise mohou docházet za voliči pouze na území svého volebním okrsku.

Podrobnější informace o nadcházejících volbách jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz v sekci Volby

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: