aktualizováno 6. 10. 2017

Krumlov se připravuje na hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu

aktualizováno 6. 10. 2017


Na šedesát návrhů v rámci participativního rozpočtu projednal Městský úřad Český Krumlov v červenci s veřejností. Následovalo odborné posouzení a možnosti realizace daných záměrů. V následujících týdnech projednají úředníci vytipované konkrétní projekty přímo s navrhovateli a v listopadu spustí město hlasovací aplikaci v City Barometru, díky které se rozhodne, jaké projekty budou v roce 2018 finančně podpořeny z rozpočtu města a realizovány. Aktuální informace mohou zájemci sledovat na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz


Na konci července svolalo město Český Krumlov občany k veřejné diskuzi za účelem projednání návrhů, jež byly předloženy k finanční podpoře z participativního rozpočtu. Jednání se uskutečnilo na městském úřadě za účasti předkladatelů návrhů, vedení města i zainteresované veřejnosti.

Všechny projekty byly detailně prezentovány. Ve většině případů využili žadatelé možnost své záměry upřesnit, a především vysvětlit důvod, který je k podání návrhu motivoval. Mezi projekty se našly i investice, které nesplňují podmínky participativního rozpočtu, nejsou například navrženy na majetku města nebo mnohonásobně převyšují daný rozpočet. Žadatelům byly současně představeny možné kroky a řešení, jak projekty realizovat v rámci aktivit městského úřadu a jeho běžného rozpočtu.

Následující aktivitou projektu participace je setkání předkladatelů projektů se zástupci města a městského úřadu, a sice v úterý 10. října 2017 v odpoledních hodinách na Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici 439, v zasedací místnosti ve 3. patře. Setkání bude rozděleno do dvou částí - od 15.00 hodin pro oblasti Nové Dobrkovice, Latrán - Špičák, Nádražní Předměstí, Domoradice a Vyšný a od 17.00 hodin pro oblasti Nové Spolí, Horní Brána, Plešivec, Slupenec. Parkování na parkovišti před úřadem bude v tuto dobu opět zdarma. Cílem zmíněného setkání bude finalizace seznamu projektů a uzavření návrhů vhodných pro hlasování.

Všechny vhodné projekty participativního rozpočtu, mezi kterými bude moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na webových stránkách www.rozpocet.KrumlovSobe.cz v polovině října. Na uvedených webových stránkách se již nyní mohou registrovat zájemci v aplikaci City Barometr, pod odkazem ROZPOČET - HLASOVÁNÍ. Funkcionalita na hlasování o jednotlivých projektech bude spuštěna v rámci City Barometru v listopadu, aby všichni žadatelé měli dostatečný prostor pro vlastní medializaci projektů a získání potřebných hlasů.

Mezi doručenými projekty dominuje doplnění mobiliáře do veřejného prostranství, úpravy dětských hřišť a herních ploch a posílení bezpečnostních prvků na komunikacích. „Město Český Krumlov přichází s nabídkou financování participativních projektů v tomto roce poprvé a v rámci pilotního projektu samo hledá nejlepší způsob realizace. Pro úředníky, vedení města, předkladatele i samotnou hlasující veřejnost jde o novinku a postupy, které se musíme vzájemně naučit zkoordinovat a co nejlépe oboustranně pochopit. Věřím však, že tuto iniciativu českokrumlovská veřejnost ocení a v příštím roce ji opět využije," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Podněty, co by si lidé ve městě přáli, nebo co jim chybí, předložila českokrumlovská veřejnost prostřednictvím online formuláře a osmi sběrných boxů. Možnosti využilo bezmála padesát občanů a podnikatelů z osmi městských částí, kteří zaslali na šedesát projektů.

Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov