aktualizováno 26. 6. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky na odstranění havarijního stavu odvodňovací štoly v Pivovarské ulici

aktualizováno 26. 6. 2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem Český Krumlov, ul. Pivovarská - odvodňovací štola, odstranění havarijního stavu štoly a jejího projevu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. 7. 2017 do 9.30 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny potřebné informace k veřejné zakázce na adrese https://zakazky.ckrumlov.cz

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Benešová Jolana
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 701

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov