aktualizováno 27. 3. 2017

Sesuv opěrné zdi v Nových Dobrkovicích

aktualizováno 27 .3. 2017

Koncem února došlo ke zřícení opěrné zdi přiléhající k místní komunikaci v městské části Nové Dobrkovice. Po provedené prohlídce bylo rozhodnuto o uzavření průjezdu po této komunikace, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v současné době není možné jednoznačně určit příčinu a rozsah poškození podloží v daném místě.

Vzhledem k tomu, že je připravována investiční akce, při které má dojít k rekonstrukci vodovodu, kanalizace, opěrných zdí, veřejného osvětlení a místních komunikací i v této ulici, byl požádán projektant o zpracování dokumentace, která bude řešit způsob provedení opravy v celé délce opěrné zdi. Předpokládáme, že v souvislosti s opravou opěrné zdi dojde k založení kanalizace a vodovodu tak, aby nebylo nutné při realizaci vlastní stavby již tento úsek opětovně bourat.

Na konci března bude mít město k dispozici projektovou dokumentaci inkriminované části stavby. Po jejím prověření budou zahájena jednání s dodavateli o opravě vzniklé havárie.

Bohužel v současné chvíli není možné odhadnout termín zahájení prací ani dobu jejich trvání. Pro zajištění obslužnosti byla na stávající nezpevněné cestě vybudována provizorní komunikace z betonových panelů, která bude průběžně udržována ve sjízdném stavu. O dalším průběhu budeme informovat.

Fotogalerie

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov