aktualizováno 23. 1. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky na restaurování kaplí na Křížové hoře

aktualizováno 23. 1 .2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "Restaurování maleb nik a kamenných prvků tří výklenkových kaplí (1., 4. a 5. zastavení) na cestě na Křížovou horu na pozemcích p.č. 611/10, 1316/5 a 483/22 v k.ú. Český Krumlov".

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 7. února 2017 nejpozději do 9.00 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete všechny informace k veřejné zakázce na profilu zadavatele http://zakazky.ckrumlov.cz

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov