aktualizováno 26. 1. 2017

Český Krumlov rozšíří obslužnost městské autobusové dopravy

aktualizováno 9. 1. 2017

V únoru vejdou v platnost změny v městské autobusové dopravě v Českém Krumlově, které iniciovali sami cestující. Dojde k rozšíření dosahu spojů ve městě a ke zlepšení dopravní obslužnosti ve Vyšném. Do jízdního řádu obou linek bude také nově zařazena obslužnost zastávek Chvalšinská a na točně v Novém Spolí.

Od loňského července provozuje město Český Krumlov na základě smlouvy s ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. městskou autobusovou dopravu podle nově vytvořených jízdních řádů. Prostřednictvím dopravce i Odboru dopravy a silničního hospodářství měli občané a ostatní uživatelé městské dopravy možnost zavedený systém připomínkovat, aby město získalo zpětnou vazbu, co je třeba vylepšit. Shromážděné připomínky se vesměs týkaly načasování spojů, návazností městských linek mezi sebou a návaznostmi na linku 330151 do Větřní, přestupů, přehlednosti, dopravy školáků do místních škol, zpoplatnění seniorů a opakovaného placení při přestupu z jedné linky na druhou.

Již v průběhu roku 2016 byly některé výše zmíněné připomínky zohledněny, současný stav autobusové dopravy se tedy dá považovat za stabilní. „Vlna připomínek ustala, cestující si na nastavený systém postupně zvykají a počet přepravených lidí se zatím měsíc co měsíc zvyšuje. Situaci průběžně vyhodnocujeme a další zásadní změny přetváření stávajícího systému v relativně krátce fungujícím režimu nepovažujeme za vhodné," uvedl starosta Dalibor Carda. Cestující by tak museli opět absorbovat další změny, reagovat na ně a přizpůsobovat se jim. Město by měnilo stávající stav, který v současné době monitoruje, zda se ustálí či se efektivita městské autobusové dopravy zvýší, nebo zda některé spoje budou např. dlouhodobě nevyužívané a bude možné je rozmělnit či zrušit apod.

Z důvodu zachování stávající kvality služeb nebude město redukovat stávající rozsah městské dopravy. Naopak změnami, které vejdou v platnost 12. února 2017 dojde k rozšíření dosahu a ke zlepšení dopravní obslužnosti města. Konkrétně se jedná o rozšíření spoje 335002/11 o obslužnost Vyšného, dále do jízdního řádu obou linek bude zařazena obslužnost zastávky Chvalšinská, do jízdního řádu bude zapojena nově vybudovaná zastávku na točně v Novém Spolí a odjezdy některých spojů se o několik minut posunou, aby byly zajištěny lepší návaznosti mezi spoji a např. včasná doprava žáků do škol. Tyto změny nemají negativní vliv na cestující a zároveň umožní plynulou návaznost na stávající stav. A protože se jedná o drobné úpravy, bude město moci stav městské dopravy vyhodnocovat souvisle v delším časovém období.

„Rozsah navržených změn byl mimo jiné limitován rozpočtovou situací města. Ta je sice oproti roku 2016 ve vztahu k městské dopravě o něco vstřícnější, avšak zásadní dopad na kalkulaci roku 2017 má vládní nařízení, které upravuje odměňování řidičů linkové dopravy," řekl místostarosta města Josef Hermann. Nařízení zvyšuje úroveň zaručené mzdy řidičů ze stávajících 71,60 Kč na 98,10 Kč za hodinu řízení, z 50 Kč na 88 Kč za hodinu čekání a zavádí příplatek za zhoršené pracovní podmínky řidiče. Mzdové náklady se tak po přepočtu na km jízdy výrazně zvyšují. „Rok 2016 se do rozpočtu města provozem městské autobusové dopravy podepsal částkou dosahující ke 4 mil. Kč. Odhad pro rok 2017 předpokládá tzv. prokazatelnou ztrátu ve výši necelých 4,1 mil. Kč," doplnil místostarosta.

Na začátku loňských prázdnin změnami vznikly dvě linky 335001 a 335002 vycházející z předchozího systému. Od tohoto data byl také upraven ceník jízdného, který zachovává standardní slevy pro žáky, studenty, ZTP, ZTP/P, děti 6-15 let atd. Částkou 5 Kč bylo zpoplatněno jízdné pro seniory nad 65 let. Současně byl zaveden bezplatný přestup mezi linkami do 45 minut od nástupu do první linky pro cestující, kteří jsou držiteli tzv. Dopravní karty. Vydání karty je zpoplatněno částkou 100 Kč, která je obyvatelům Českého Krumlova ve věku nad 65 let vydána bezplatně a ostatním žadatelům byla do konce roku 2016 nabídnuta za poloviční cenu.

 

Jízdní řád linky 335001 platný od 12. 2. 2017

Jízdní řád linky 335002 platný od 12. 2. 2017

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: