aktualizováno 3. 1. 2017

Program podpory sportu města Český Krumlov pro rok 2017

aktualizováno 3.1.2017

Program podpory sportu je prostředkem jak podpořit činnost místních subjektů působících v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora sportu vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.
Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury, vzájemnou spolupráci sportovních oddílů na území města a spolupráci města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu. Program si dále klade za cíl podpořit činnosti spojené s rozvojem podmínek pro trávení volného času jako je vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města, podpora rozvoje nových dětských hřišť, zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí, dobudování chybějících zařízení pro volný čas a podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

 Harmonogram pro rok 2017

  • leden 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. února 2017- zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 28. února 2017 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 28. dubna 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden 2017 - prosinec 2017 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit: do 30 dnů od realizace akce.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov