aktualizováno 23. 10. 2019

Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov

aktualizováno 4. 10. 2019

Logo Operační program zaměstnanosti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

 

Název projektu: Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí / Operační program Zaměstnanost
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 1/2016 - 1/2018
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 3 034 022 Kč
z toho dotace: 2 882 320 Kč

 

Popis projektu a jeho realizace

Předmětem projektu je vypracování souboru strategických dokumentů, které budou představovat základní nástroj strategického řízení rozvoje města Český Krumlov.
Ústředním dokumentem je Strategický plán města Český Krumlov, na který navazuje Komplexní koncepce dopravního systému města Český Krumlov a Cyklogenerel pro Český Krumlov. Závěry vypracovaných dokumentů se následně promítnou do územního plánu města.

Aktivity

Zpracování strategického plánu města Český Krumlov
- probíhá již od začátku roku 2016 pod vedením vybraného zpracovatele - Ing. arch. Petra Klápštěho. V říjnu 2016 byl na jednání zastupitelstva představen, projednán a zastupiteli schválen nově vypracovaný strategický plán rozvoje města, na kterém se podíleli obyvatelé Českého Krumlova. Schválený dokument obsahuje vizi, kam se chce město ve svém rozvoji ubírat, součástí je seznam hlavních cílů, jejichž dosažením by mělo dojít k naplnění vize a konečně přehled opatření směřujících ke splnění stanovených cílů. Konce roku 2016 a začátkem roku 2017 bude strategický plán ještě rozpracován do podoby tzv. akčního plánu, který již přinese konkrétní projekty na další 2-3 roky podporující rozvoj města. Akční plán bude zpracováván také participativní metodou - tj. za účasti občanů.

Strategický plán byl schválený Zastupitelstvem v říjnu 2016, navazující Akční plán, schválilo Zastupitelstvo města v říjnu 2017. Oba tyto dokumenty naleznete na www.KrumlovSobe.cz .

Zpracování Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov
- dopravní koncepce navazuje na zpracovaný strategický plán města, dále pak na budoucí územní plán - neboť v průběhu procesu územního plánování je nezbytné vymezit území určená pro budoucí infrastrukturní projekty, na Cyklogenerel, který byl již zpracován za ORP Český Krumlov, ale bude mít vazbu i na připravovaný Cyklogenerel v rámci města a dále na Koncepci rozvoje cestovního ruchu, který má pro rozvoj Českého Krumlova specifický význam.

Zpracování cyklogenerelu pro Český Krumlov
- zpracování bude probíhat v návaznosti na výše popsané procesy.

Komplexní dopravní koncepce, jejíž součástí je i Cyklogenerel pro město Český Krumlov byla zpracovávána společností NDCon a dokončena ke konci roku 2017.

Všechny tyto strategické dokumenty pak budou tvořit podklad pro zadání nového územního plánu.

Administrace a řízení projektu
- projektový tým bude pracovat od začátku do konce trvání projektu a bude mít na starosti veškeré činnosti související s přípravou, realizací a provozem projektu.

Kontakty


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: