aktualizováno 3. 11. 2016

V Českém Krumlově probíhají průzkumy pro dopravní koncepci

aktualizováno 3. 11. 2016

Nalézt řešení pro dlouhodobě nepříznivou dopravní situaci v Českém Krumlově má za úkol komplexní dopravní koncepce, kterou město nechává v současnosti zpracovávat. Pro město i kraj bude tento materiál základním dokumentem pro realizaci dalších opatření, např. případného obchvatu.

Komplexní dopravní koncepce má být dokumentem zohledňujícím mobilitu obyvatel, návštěvníků a tranzitujících jako celek. Bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť se navzájem ovlivňují. Hlavním cílem tohoto dokumentu je navrhnout soubor studií, které by měly detailně charakterizovat a analyzovat rozsah problémů a příležitostí a později navrhnout způsoby jejich řešení. „Tak jako se nedá bez projektu stavět dům, nelze ani bez této koncepce řešit konkrétní opatření pro zkvalitnění dopravy v Českém Krumlově. Pro město i kraj bude tento materiál klíčovým dokumentem pro konkrétní stavby v oblasti dopravy," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Součástí koncepce je několik studií a analýz k jejichž zpracování jsou nezbytné dílčí průzkumy a terénní činnost. Od 2. do 16. listopadu 2016 bude na celém území města prováděn průzkum dopravního chování. Průzkum spočívá v návštěvě domácností, zanechání dotazníků a jejich následném vyzvednutí po rozhodném dni stanoveném v dotazníku. Dotazníky bude možné vyplňovat elektronicky nebo v papírové podobě. Tazatelé se budou prokazovat průkazem se jménem a pod hlavičkou města a zpracovatelské firmy.

Visačka tazatelů k dopravnímu průzkumu

 

V tomto období bude rovněž probíhat kontinuální měření dopravy prostřednictvím kamerového systému instalovaného na sloupy veřejného osvětlení v různých částech města.

Současně 9. listopadu 2016 proběhne směrový dopravní průzkum na deseti stanovištích na území města zápisem části registrační značky a typu vozidla.

Data zjištěná při průzkumech budou anonymní a budou sloužit pouze k potřebám vyhodnocení průzkumů.

Dopravní koncepce bude odbornou firmou NDCon s.r.o. zpracovávána po dobu dvanácti měsíců a město za ni zaplatí 1,5 milionu korun.

Vzory vyplněného dotazníku modelové rodiny: osobní dotazník - otec, osobní dotazník - matka, osobní dotazník - syn

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: