aktualizováno 15. 9. 2016

Ministr kultury si v Českém Krumlově prohlédne obnovené památky

aktualizováno 15. 9. 2016

Revitalizace památek, historického centra a dalších městských částí a jejich financování jsou hlavním cílem sobotní cesty ministra kultury Daniela Hermana do Českého Krumlova. Diskutovat s ministrem bude moci i široká veřejnost na besedě, která se uskuteční v 14.30 hodin v hotelu Bellevue.

V sobotu 17. září 2016 se po roce od poslední návštěvy chystá do Českého Krumlova ministr kultury Daniel Herman, svou pozornost zaměří hlavně na rekonstrukce památek, které se podařily realizovat v posledních pěti letech, kdy byly kontinuálně opravovány nejen jednotlivé objekty, ale i okolí tak, aby došlo k revitalizaci celých historických částí městské památkové rezervace a památky UNESCO.

„Budeme také diskutovat o financování obnovy památek ze státních i evropských fondů na záchranu kulturního dědictví, což je vždy investicí, která podporuje zkvalitnění života místních obyvatel a atraktivitu nabídky cestovního ruchu," uvedla radní města Jitka Zikmundová.

Ministra čeká prohlídka území třetího meandru řeky Vltavy, které prošlo v období let 2001-2015 komplexní revitalizací. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou přinesly řadu projektů s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů korun. Z toho 51 miliónů korun bylo hrazeno z dotací ze státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů.

Jižní meandr leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních tepen středověkého centra města. Na poměrně malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však soustřeďuje kromě renesančních a barokních domů hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se o Fotoateliér Seidel, židovskou Synagogu, ateliér Egona Schieleho a území městského parku. Obnova je i nadále postupně realizována městem Český Krumlov a městskou obchodní společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Pozornosti ministra neunikne ani komplex českokrumlovských klášterů, do kterých se život navrátil v minulém roce po rekonstrukci mimořádného rozsahu za 330 milionů korun, přičemž 99 % nákladů pokryly evropské dotace.

Za nález gotických trámových stropů v klášterech město obdrželo cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro a v dubnu letošního roku udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska českokrumlovským klášterům prestižní ocenění Památka roku 2015.

Kláštery v současné době slouží jako moderní kulturně vzdělávací centrum uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné i laické veřejnosti nejen z Českého Krumlova.

Srdečně zveme širokou veřejnost na besedu s ministrem, která se uskuteční od 14.30 hodin v konferenčním sálu hotelu Bellevue.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: