aktualizováno 29. 8. 2016

Veřejné projednání vlivů na životní prostředí při spalování biomasy v Domoradicích

aktualizováno 26. 8. 2016

V úterý 6. září 2016 se od 12.00 hodin uskuteční veřejné projednání dokumentace a posudku vlivu na životní prostředí záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích. Jednání se bude konat v zasedací místnosti Policie ČR v Tovární ul. č. 165 v Českém Krumlově.

Jednání se týká změny stavby v průběhu přestavby teplárny.

Průběh veřejného jednání:

1/ Úvod - představení účastníků veřejného projednání a informace o průběhu procesu posuzování

2/ Prezentace oznamovatele, zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku

3/ Vyjádření zástupců města a dotčených obcí a dotčených správních úřadů

4/ Připomínky a dotazy veřejnosti (odpovídat bude oznamovatel, zpracovatelé posudku a dokumentace)

5/ Závěr - shrnutí veřejného projednání, objasnění dalšího postupu

Do posudku a dokumentace lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 231. Dále lze do posudku a dokumentace nahlédnout na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód záměru JHC711 nebo http://www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Celé znění oznámení o konání je možné nalézt na úřední desce města Český Krumlov http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uredni_deska_2013.xml

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov