aktualizováno 28. 7. 2016

V historickém centru Českého Krumlova vznikla dvě nová stanoviště podzemních kontejnerů

aktualizováno 28. 7. 2016

Novinkou, která zlepší kvalitu bydlení a vzhled veřejného prostranství v historickém centru Českého Krumlova, jsou podzemní kontejnery na tříděný odpad. Dvě nová stanoviště vznikla v blízkosti parkoviště u Domu dětí a mládeže a v Pivovarské ulici.

Především výrazná produkce odpadu z restaurací a hotelů v historické části Českého Krumlova si vyžádala moderní řešení výstavby podzemních kontejnerů. Na dvou místech ve městě tak nevzhledné kontejnery nahradily podzemní nádoby. Zásadním důvodem pro vybudování podzemních odpadních stanovišť byl kromě nepořádku v okolí původních kontejnerů také častý zápach.

Nevyhovující stav provizorního stanoviště popelnic pod mostem u Domu dětí a mládeže nahradily podzemní kontejnery, které jsou umístěny u vjezdu na parkoviště u městského parku. V této lokalitě byl zvolen takový druh nádob, který umožní vkládání odpadu v pytlích, tzn. ve stavu, v jakém je odpad odvážen z jednotlivých provozoven či domácností. Vhozový otvor je obdobný jako u běžně užívaných popelnic.

Druhým místem, kde byly vybudovány podzemní kontejnery, je prostor před pivovarem Eggenberg. Pivovarská ulice se nachází v městské památkové rezervaci a výstavba poměrně robustních částí kontejnerů nad povrchem terénu byla v tomto místě neakceptovatelná. Město proto zvolilo maximální možnou velikost vhozových šachet dle příslušných bezpečnostních norem (cca 60 x 60 cm). Tím sice došlo ke snížení uživatelského komfortu ve srovnání se současnými typy nádob, ale i přes tento nedostatek jistě veřejnost ocení odstranění velkého množství nevzhledných zapáchajících kontejnerů v blízkosti vchodu do Klášterního dvora.

Došlo také k výraznému navýšení kapacity nádob u všech druhů odpadu (papír, plast, sklo i směsný komunální odpad), na stanovišti u městského parku o 20 m3 a v Pivovarské ulici o 19 m3. Původní jeden kontejner má kapacitu 1 100 l, jde tedy o poměrně výrazné znásobení. Dostatečná kapacita je však podmíněna objemovou minimalizací před vhozem (sešlapat PET lahve, rozložit krabice).

„Tento týden byly kontejnery uvedeny do provozu, na valnou část letní sezóny již tedy budou nová stanoviště nádob k dispozici. Očekáváme, že praxe potvrdí pozitivní zkušenosti jiných měst a, i přes částečné zmenšení velikosti vhozových otvorů, dojde ke zlepšení čistoty v okolí a nová shromaždiště odpadů tak budou sloužit svému účelu k plné spokojenosti všech," uvedl starosta Dalibor Carda.

Mezi výhody podzemních kontejnerů patří zvýšení estetického standardu veřejných prostranství, snížení nároku na zábor veřejných ploch, významné snížení zápachu v okolí kontejnerů, omezení hlučnosti při odkládání odpadů ze skla a v neposlední řadě znemožnění další manipulace s odpadem.

Město plánuje vyvážet komunální odpad denně, papír a plast dvakrát týdně, sklo jednou do týdne, přičemž jednotlivé svozy budou upraveny dle potřeby. Pro zajištění dohledu na pořádek byla obě stanoviště vybavena kamerovým systémem. Celková investice na výstavbu podzemních kontejnerů činila tři miliony korun.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: