aktualizováno 23. 6. 2016

Cenu města získal první porevoluční starosta Jan Vondrouš

aktualizováno 23. 6. 2016

O udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2015 rozhodli zastupitelé města na svém dubnovém zasedání. Ocenění získal Jan Vondrouš za klíčový podíl na směřování a rozvoji města po roce 1989 v roli prvního polistopadového starosty a za mimořádný osobní podíl na vzniku a realizaci nejvýznamnějšího novodobého projektu města - obnovy a znovuoživení komplexu českokrumlovských klášterů.

„Vážím si jeho odvahy, se kterou se po listopadu 1989 společně se zastupiteli pustil do správy města. Ačkoli byl tehdy nováčkem v oblasti správy města a nakládání s majetkem, položil pevné základy pro další rozvoj a budoucnost Českého Krumlova. Cením si jeho moudrých rozhodnutí," sdělil starosta Dalibor Carda při slavnostním předávání ocenění, které se uskutečnilo 9. června 2016 v Synagoze Český Krumlov.

„Ocenění si velmi vážím, je to uznání dlouhodobější práce, kterou jsem pro město vykonal, nicméně patří mnoha lidem, chápu ho jako kolektivní záležitost. Patří i mým rodičům, bez kterých bych tu nebyl, mojí manželce, která se starala o rodinu, když já jsem pracoval s plným nasazením pro město, a pak jsem měl celou řadu výborných spolupracovníků, o které jsem se mohl opřít, a i jim cena patří," uvedl při přebírání Jan Vondrouš.

Slavnostní večer zpestřil koncert vokálního kvartetu Yellow Sisters, který byl věnován pracovníkům pomáhajících profesí jako poděkování za jejich obětavou práci a odbornou péči.

„Pracovní pozice pracovníků pomáhajících profesí představují náročné povolání, které si také plně zaslouží své "ocenění". Bez jejich odborné pomoci a péče, profesionálního přístupu a dlouholetých zkušeností by byl život ve městě morálně chudší a pro mnohé složitější. Proto jsme se rozhodli na večerní koncert pozvat právě zaměstnance organizací, které ve zmíněné oblasti na Českokrumlovsku působí a jménem města Český Krumlov jim tímto vyjádřit uznání," doplnil místostarosta Josef Hermann.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov