aktualizováno 11. 4. 2016

Úpravy změn režimu parkování v zónách placeného stání na základě vyhodnocení jeho dosavadního fungování a připomínek občanů a podnikatelů

aktualizováno 11. 4. 2016

Od 1. 1. 2016 vešlo v platnost nařízení města č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích, jenž ve stávajících oblastech, kterými jsou Špičák, Latrán, Vnitřní město, Plešivec a část Horní Brány, revidovalo rozmístění zón placeného stání, počty jednotlivých stání v nich, popř. zřizovalo nová parkovací místa a zařazuje je do některé ze zón. Dále toto nařízení rozšířilo zóny placeného stání do dalších oblastí města Český Krumlov, kterými jsou ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou.

Prvotním impulsem k rozšíření zón placeného stání do nových lokalit byly požadavky obyvatel především ulic Nové Domovy, Polská a Kaplická na zajištění možnosti celodenního parkování. Zmíněné ulice, v nichž doposud nebyla doprava v klidu nijak organizována, byly značně zatěžovány vozidly osob, jenž zde v různé denní době parkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou.

Základní změnou nového režimu oproti původnímu platnému do 31.12.2015 je to, že ten původní umožňoval kterémukoliv legitimnímu držiteli rezidentní a abonentní parkovací karty využít ke stání jakýchkoliv parkovacích míst náležících do modré či zelené zóny kdekoliv v zóně placeného stání ve všech částech města. Toto bylo novým systémem odbouráno a stav je takový, že parkování může být žadateli umožněno pouze v té zóně, k níž přísluší svým bydlištěm (či provozovnou nebo sídlem).

Jednou z oblastí, kde mělo dojít ke změně organizace dopravy je Rooseveltova ulice, ve které bylo záměrem přemístit parkovací automat do bližší části k centru města. Vzhledem k oprávněným námitkám obyvatel bylo od záměru ustoupeno a byl zde obnoven režim vyhrazených parkovacích míst, který byl zpřehledněn ujednocen. Hlavním důvodem této změny bylo snížení neúměrné intenzity dopravy v této ulici. Pro přístup do centra z této části města budou tak veřejnosti k dispozici placená stání s parkovacím automatem na začátku Kaplické ulice.

Významnou změnou oproti původnímu stavu je vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip spočívá v tom, umožnit zaměstnancům konkrétní právnické či podnikající fyzické osoby placené stání na místních komunikacích v oblastech O1 až O8. Nyní je toto umožněno pouze v zóně Kaplická (O5).

Do zavedení zaměstnaneckých zón a vymezení prostoru pouze rezidentům a abonentům využívalo parkoviště před MěÚ 29 zaměstnanců úřadu a v přilehlých ulicích, převážně v Kaplické, Polské a Za Tiskárnou, parkovalo dalších cca 30 zaměstnanců úřadu (místních i přespolních). Nemluvě o dalších desítkách vozidel osob, které měly další zájmy v centru města a vozidla ponechávaly celodenně právě v těchto ulicích situovaných pro ně výhodně blízko centra města.

V současné době systém plně funguje v zónách Špičák O1, Vnitřní město a Latrán O2, Plešivec O3, Rooseveltova O4, Polská O6, Nové Domovy O7 a Za Tiskárnou O8. Pouze zóna Kaplická O5 není ve své spodní části doposud osazena parkovacím automatem, jak je navrženo z toho důvodu, že provozovatel parkovacího automatu vyřizuje příslušná povolení. Tím, že bylo umožněno kategorii osob označených jako zaměstnanci odstavování vozidel v zónách k tomu označených, byla obava, aby tyto zóny nebyly zaplněny právě zaměstnanci na úkor bydlících. V zóně Kaplické se jedná především o zaměstnance MěÚ. Části těchto zaměstnanců bylo umožněno využít placené parkoviště před úřadem. Do budoucna budeme však postupně tyto zaměstnance přesouvat do přilehlých zón abychom umožnili využívání parkoviště před MěÚ co nejširší veřejnosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství od počátku reagoval na dotazy a připomínky obyvatel i podnikatelů v dotčených lokalitách. Současně byla všem dána oficiální možnost se k navrženému systému vyjádřit ve stanoveném termínu (do 31.1.2016). Tuto možnost využila řada osob, jejichž námitkami se pracovní skupina pro oblast dopravy zabývala a v případě kladného posouzení byl systém upraven. Samozřejmě, že jsme se setkali i s několika nestandardními požadavky na vybočení z nastaveného systému. I těmto požadavkům bylo v ojedinělých případech vyhověno.

Počty vydaných parkovacích karet k datu 31.3.2016 jsou shrnuty v tabulce:

 

Vydaných karet

A / R / Z

Poznámka

O1 Špičák

9 / 135 / 0

Kapacita cca 123 stání.

O2 Vnitřní město, Latrán

6 / 24 / 0

Kapacita 24 stání

O3 Plešivec

4 / 40 / 0

Kapacita 37 stání + 17 přes noc

O4 Rooseveltova, Po Vodě,

Dolní náměstíčko

5 / 26 / 0

Kapacita 26 stání

O5 Kaplická, Příkrá, Rybniční

2 / 33 / 36

Kapacita 70 stání

O6 Polská

0 / 50 / 0

Kapacita 42 stání

O7 Nové Domovy

0 / 30 / 0

Kapacita 35 stání

O8 Za Tiskárnou

0 / 21 / 0

Kapacita max. cca 25 stání

parkoviště před MěÚ

0 / 0 / 32

Celkem 65 stání

 

Do dnešního dne nebyl ze strany veřejnosti vznesen žádný požadavek na změnu či stížnost na nedostatek míst apod. Tak jak pozorujeme situaci v jednotlivých lokalitách, je v pořádku vydat do zón více parkovacích karet než je zde míst, protože zřídka kdy nastane situace, že by se potkali všichni držitelé karet najednou.

Změny, ke kterým v průběhu platnosti nařízení č. 4/2015 došlo, jsou pouze takového charakteru, že není třeba upravovat znění samotného nařízení, ale mají vliv pouze na podobu grafické části, která obsahuje barevné zvýraznění jednotlivých zón, jejich režim a počty stání v nich.

Od spuštění nového systému uplynulo již více než 3 měsíce a počáteční silný nápor žadatelů výrazně ochabl, z čehož usuzujeme, že skuteční zájemci si parkovací karty již opatřili a ostatní zatím využívají toho, že kontroly doposud probíhaly pouze s cílem upozornit na nový systém a jeho pravidla. Nyní již nebrání nic tomu, aby byl nový systém plně spuštěn a jeho dodržování kontrolováno městskou policií. Po tomto kroku obyvatelé předmětných lokalit volají stále častěji.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že systém parkování v zónách placeného stání bude i nadále monitorován a průběžně vyhodnocován. V případě zjištění vážnějších nedostatků v jeho fungování, budeme na vzniklé situace reagovat a popř. bude systém upraven tak, aby byl veřejnosti co nejvíce ku prospěchu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: