aktualizováno 22. 1. 2016

Havárie dodávky tepla na sídlišti Plešivec

aktualizováno 22. 1. 2015

22. 1. 2016, 8:00 hod.

Společnosti Energo Český Krumlov se podařilo místo havárie lokalizovat a závadu opravit a v dnešních ranních hodinách byla obnovena dodávka tepla do postižené oblasti.

 

21. 1. 2016, 16:00 hod.

Společnosti Energo Český Krumlov se dosud nepodařilo nalézt místo havárie na vedení tepla, je tedy vysoce pravděpodobné, že jeho dodávka do bytových domů č. p. 233 - 244, 247, 267, Mateřské školy Plešivec I a budovy Úřadu práce ČR nebude ani dnes obnovena.

Vzhledem k této skutečnosti město Český Krumlov sděluje, že až do odvolání jsou v platnosti informace, uvedené v letáku, který byl včera v odpoledních hodinách distribuován v postižené lokalitě a zveřejněn na webu města, včetně možnosti nouzového přespání v tělocvičně Základní školy Plešivec.

Jakmile dojde při řešení havárie k posunu, bude Městský úřad Český Krumlov veřejnost informovat prostřednictvím rozhlasu, SMS InfoKanálu a webových stránek města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan.

 

21. 1. 2016, 12:30 hod.

Do současné doby se dodavateli tepla nepodařilo nalézt místo závady. O dalším postupu bude obyvatele informovat Městský úřad Český Krumlov v odpoledních hodinách prostřednictvím rozhlasu, SMS infokanálu a webových stránek města www.ckrumlov.cz/obcan.

 

20. 1. 2016, 15:15 hod.

Dodavateli tepla spol. ENERGO Český Krumlov se s největší pravděpodobností nepodaří do dnešního večera odstranit havárii na vedení tepla a tedy ani obnovit vytápění v domech č. p. 233 až 244.

Město Český Krumlov havárii nezavinilo, nemá možnost její nápravu ovlivnit, nicméně při vědomí svízelné situace obyvatel a bydlících v dotčených domech, situaci monitoruje a snaží se být nápomocno při hledání řešení. Obyvatelé mají v současnosti následující možnosti:

- strávit noc ve svých bytech;
- strávit noc u příbuzných a známých;
- ti, kteří nemají možnost si obstarat náhradní ubytování vlastními silami, mohou využít nabídky města Český Krumlov, které zajistilo nouzové přespání v tělocvičně ZŠ Plešivec a v odůvodněných případech v ubytovně „Sportovní hala".

Pokud se rozhodnete využít nabídky nouzového přespání, kontaktujte, prosím, pracovníka krizového řízení Městského úřadu Český Krumlov Slavomíra Čurdu na telefonu 608 728 838, který Vaši žádost zaeviduje a poskytne Vám další informace.

Doporučujeme Vám zároveň sledovat webové stránky města Český Krumlov (www.ckrumlov.cz/obcan), přihlásit se k odběru SMS InfoKanálu a věnovat pozornost hlášení místního rozhlasu ve městě Český Krumlov. Všemi těmito prostředky bude Městský úřad Český Krumlov informovat o dalším postupu.

 

20. 1. 2016, 13:50 hod.

Dodavateli tepla se dosud nepodařilo závadu lokalizovat, je tedy možné, že vytápění nebude do dnešního večera obnoveno. Znovu proto apelujeme na obyvatele domů č. p. 233 - 244, aby si předběžně zajistili pro dnešní noc ubytování u příbuzných či známých. 

Další informace poskytneme po 15. hodině prostřednictvím rozhlasu, SMS infokanálu a webových stránek města Český Krumlov.

 

20. 1. 2016, 10:30 hod.

Dnes ráno došlo k havárii na vedení tepla v dolní části sídliště Plešivec. Dotčeny jsou bytové domy č. p. 233 - 244, Mateřská škola Plešivec I a Úřad práce. V současné době se pracuje na nalezení a odstranění závady.

Vzhledem k tomu, že je možné, že dodávka tepla nebude obnovena do dnešního večera, žádáme obyvatele dotčených domů, aby si předběžně zajistili přenocování u příbuzných či známých.

Bližší informace budou poskytnuty dnes po poledni.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov