aktualizováno 8. 9. 2015

Český Krumlov zahájil Dny evropského dědictví 2015

aktualizováno 8. 9. 2015

Na dvě stě obcí a více než tisíc památek lokálního i světového významu se přihlásilo k letošnímu ročníku Dnů evropského dědictví, které v České republice probíhají od 5. do 13. září 2015. Dny evropského dědictví odvozené z anglického názvu European Heritage Days (EHD) nás vedou ke kořenům naší evropské i světové civilizace, a to skrze zpřístupnění nejzajímavějších památek, objektů, staveb, míst, která zůstávají přes rok částečně nebo zcela nepřístupná. V rámci EHD probíhají i doprovodné programy - koncerty, výstavy, přednášky a prohlídky. V České republice se EHD konají od roku 1991 a od roku 1998 je jejich garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení vždy ve spolupráci se svým členským městem organizuje jejich národní zahájení. Letos se této cti pořádat Národní zahájení Dnů evropského dědictví dostalo Českému Krumlovu. Celorepublikové téma EHD pro tento ročník zní "Památky znovuzrozené".

Národní zahájení EHD se uskutečnilo v sobotu 5. září v zahradě nově opraveného areálu klášterů. Pozvání na tuto významnou akci přijala řada osobností české kultury a politické scény. Za město Český Krumlov vystoupil starosta Dalibor Carda: „Já doufám, že naše město symbolizuje památky znovuzrozené, neboť za posledních 25 let bylo vynaloženo obrovské úsilí, aby se domy, objekty, památky uvedly zpět do života, aby se lidé mohli procházet uličkami Krumlova a bylo jim tady milo a příjemně."

1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslava Jermanová pokládá evropské dědictví, jehož je české kulturní dědictví přes tisíc let neoddělitelnou součástí, za hlavní pilíř toho, co tvoří společnou identitu a je zdrojem a oporou národního zájmu, jehož existence a obrana je v současné době vystavována velké historické zkoušce. Pozvání přijal i senátor Tomáš Jirsa a radní Jihočeského kraje Tomeš Vytiska jako zástupce hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, který udělil národnímu zahájení záštitu.

Nad konáním EHD v celé republice převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman: „Stačí, když se podíváme kolem sebe a vidíme, že jsme v samém srdci Evropy. Nacházíme památky v různých architektonických stylech, což jsou produkty určité filozofie, která vytvářela a stále vytváří identitu této země. Jsou to hluboce zapuštěné kořeny, které dokázaly obstát v tvrdé ideové konkurenci času, jsou to konkrétní osobnosti našich dějin, které kladly základy, na kterých i my dnes stavíme. A chránit toto dědictví a srdce Evropy je krásným úkolem a krásnou službou všech lidí dobré vůle." Dodal, že bohužel ne všude na světě je situace taková, aby se dědictví minulosti chránilo. „Naším velkým úkolem je, abychom si uvědomovali, z čeho síla evropské, a tím i naší české, identity vyrůstá. Abychom si znovu připomínali hodnoty, které svou trvanlivost prokázaly. Budeme-li si vědomi vlastních hodnot, budeme také schopni nechat se obohacovat hodnotami těch druhých, tak jako to bylo v minulosti i zde, kdy zde žili příslušníci různých etnik a náboženských proudů," zakončil svůj projev ministr.

Libor Honzárek, předseda Sdružení historický sídel ČMS, vyjádřil velké nadšení nad tím, jak se podařilo Český Krumlov proměnit v nádhernou kompozici staveb a historického odkazu. Nenacházel proto lepší město k výběru pro letošní zahájení EHD, než je právě Český Krumlov.

Národního zahájení se také zúčastnila Eliška Pilná z Ministerstva pro místní rozvoj, které taktéž uděluje každoročně záštitu nad konáním EHD. Pozvání přijali další představitelé politického a veřejného života, senátoři a poslanci, zástupci krajů, starostky a starostové a jejich zástupci, vědečtí a odborní pracovníci v oblasti památkové péče, etnografie a folkloristiky, muzeí a galerií.

Od roku 2001 se při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví předává titul Nositel tradice lidových řemesel, a proto i letos převzalo z rukou ministra kultury toto ocenění pět řemeslníků:

Nositel tradice lidových řemesel
Josef Fryzelka, Vlachovice, obor zpracování dřeva - tradiční bednářství
Jiří Honiss, České Budějovice, obor - podmalba na skle
Ing. Josef Komárek, Hradec Králové, obor řezbářství - řezba králických figurek a betlémů
Aleš Uherka, Bystré u Poličky, obor - tradiční kolářství
Božena Vráželová, Nový Hrozenkov, obor - výroba štípaných holubiček

Náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková udílení titulů uvedla slovy: „Kulturní dědictví má dvě složky - hmotnou a nemateriální, což je duchovní dědictví našich předků, které můžeme sdílet do dnešních dnů. Chraňme toto dědictví a čiňme vše pro to, aby žijící lidské poklady nacházely nejenom co nejlepší podmínky pro to, aby mohly dále rozšiřovat své umění a vzdělání, ale abychom i my nacházeli dostatek úcty k jejich znalostem."

Výstava představující práci těchto "žijících pokladů" byla pod názvem HOMO FABER - Výstava českých tradičních řemesel slavnostně otevřena v Regionálním muzeu v Českém Krumlově v předvečer národního zahájení. Výstava potrvá do 27. září. Regionální muzeum připravilo také program Krumbenowe - kupecká osada. Ten se formou "living history" věnuje starším dějinám českokrumlovského regionu i krumlovského meandru. Přímo v místě kupecké osady, v areálu pivovarské zahrady Eggenberg, odhalil archeologický výzkum dosud nejstarší osídlení českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a také první slovanské osídlení města.

V pátek ve večerních hodinách se mohli první návštěvníci podívat do zrekonstruovaného klášterního kostela Božího Těla a Bolestné Panny Marie, kde se uskutečnil slavnostní koncert barokní hudby v podání souboru Hof-Musici. Hned po něm diváci užasli nad barokním ohňostrojem, který dle dostupných historických pramenů připravili českokrumlovští ohňostrůjci Jiří Hons a Zdeněk Štepánek.

V sobotu byl areál klášterů otevřen pro komentované prohlídky a nechyběl ani řemeslný trh. Nabitý sobotní program vyvrcholil koncertem skupiny Bratři Ebenové v klášterní zahradě. Příjemnou atmosféru připravili hudebníci ze Swing Trio Avalon, kteří koncert zahájili a skvělou náladu přenesli na publikum i samotní Ebenové, kteří v Krumlově představili písně z alba Čas holin, za něž získali cenu Anděl 2014.

K prohlídkám byla po celý víkend otevřena řada památek a expozic, mimo jiné i obnovené památky území tzv. jižního meandru Synagoga Český Krumlov a Zahradní ateliér Egona Schieleho.

Historicky první Národní zahájení Dnů evropského dědictví má Český Krumlov za sebou, prestižního úkolu se zhostil se vší vervou a pevně doufáme, že tak důstojně reprezentoval tento významný festival kultury.

POŘADATELÉ:
Město Český Krumlov
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Dny evropského dědictví

Generální partner: Budějovický Budvar
Partneři: Národní památkový ústav, Jihočeský kraj, Českokrumlovský rozvojový fond, Městské divadlo Český Krumlov, Festival barokních umění Český Krumlov, Základní umělecká škola Český Krumlov, Vlašský Dvůr Český Krumlov, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Linde Pohony, Střední uměleckoprůmyslová škola svaté Anežky České
Mediální partneři: Českokrumlovský deník, Českokrumlovská televize, Oficiální informační systém Český Krumlov.

logo ehd Památky znovuzrozené

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: