aktualizováno 24. 9. 2015

Oranžový přechod - osvětlení chodníku pro chodce na Objížďkové směrem z ulice Tavírna

Aktualizováno 24.9.2015

Předmětem projektu je instalace zvýrazňujícího osvětlení a úpravy přechodu pro chodce na Objížďkové silnici směrem z ulice Tavírna (jedná se o druhý přechod pro chodce ve stoupání od řeky, přechod vede přes silnici II/160 Č. Krumlov – Rožmberk nad Vltavou). Přechod je velmi frekventovaný, hlavně dětmi školního věku a mládeže přecházející z BUS zastávky do MŠ Tavírna, SŠ zdravotní a SUPŠ sv. Anežky České. Umístění stávajícího přechodu pro chodce je z pohledu uživatelů silničních a jiných vozidel nepřehledné. Pohyb chodců přes tuto silnici je z důvodu neosvětlení přechodu velmi nebezpečné a přechod tak představuje nebezpečný úsek nevyhovující současnému dopravnímu stavu a požadavkům ČSN 73 6110. Za účelem zvýšení bezpečnosti proto došlo k demontáži stávajícího veřejného osvětlení a bylo nahrazeno novým stožárem, na kterém je jak svítidlo pro osvětlení přechodu, tak i svítidlo pro veřejné osvětlení. Půdorysně v zrcadlové symetrii ke světelnému místu bude na opačné straně vozovky osazeno nové osvětlení sloužící výhradně pro zvýraznění přechodu. Zpevněné plochy budou nově vybaveny prvky zajišťujícími bezbariérové užívání přechodu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.   

Aktuálně

Rizikový přechod pro chodce vede z ulice Tavírna přes ulici Objížďková a denně přes něj přechází mnoho chodců včetně dětí, které navštěvují blízké školy. „V těsné blízkosti přechodu se nachází autobusová zastávka i Mateřská škola Tavírna, střední uměleckoprůmyslová škola a střední škola zdravotní. Nebezpečný úsek je rovněž hojně využíván turisty, v létě především vodáky, jelikož ob jednu ulici od přechodu se dostávají k Vltavě," sdělil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. Učitelky z mateřské školy potvrzují jeho slova. „Chodí tudy rodiče s dětmi, školáci do škol a přitom provoz je tady velmi silný. Jakýkoliv příspěvek k bezpečnosti je důležitý," říká Jaroslava Marková ze školky Na Tavírně. Město na jedné straně nahradilo obyčejné pouliční osvětlení novým, vytvořeným přechodu na míru, druhý stožár instalovalo v zrcadlové symetrii na druhou stranu silnice. Přechod na dlouhém rovném úseku se tak stal přehledným a na dálku viditelným i za snížené viditelnosti a tmy. Celou tiskovou zprávu naleznete zde.

O projektu

Název: Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Český Krumlov - Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna
Místo realizace: přechod pro chodce na Objížďkové ulici směrem z ulice Tavírna (jedná se o druhý přechod pro chodce ve stoupání od řeky)
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavebních prací: Služby města Český Krumlov s.r.o. se sídlem Domoradice č.1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 25151321
Stav projektu: fáze realizační
Termín realizace projektu: duben 2015 - červenec 2015
Předpokládané celkové výdaje: 388 620 Kč (Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ, příspěvek je ve výši 200 000 Kč)

Popis projektu a jeho realizace

Osvětlení se provádí tak, že na straně přechodu směrem k řece (cesta pro pěší zde pokračuje se svahu dolů) je demontováno stávající světelné místo veřejného osvětlení a na jeho místo je osazen nový stožár, na kterém bude osazeno jak svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce (ve výšce 6m nad terénem), tak i svítidlo pro veřejné osvětlení (ve výšce 10 m nad terénem). Půdorysně v zrcadlové symetrii  k tomuto světelnému místu je na opačné straně vozovky osazeno nové světelné místo sloužící pro zvýraznění přechodu pro chodce (svítidlo ve výšce 6m nad terénem) a blikačka upozorňující na přechod. Toto zcela nově zřízené světelné místo bude napojeno ze stávajících rozvodů VO. Dále byly na přechodu provedeny stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, které byly vybaveny prvky zajišťujícími bezbariérové užívání přechodu pro chodce osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Aktuality

Dne 9. 9. 2015 se od 10.00 hod v místě obnoveného přechodu uskuteční slavnostní otevření za přítomnosti zástupců poskytovatele nadačního příspěvku.

Fotogalerie

Kontakty

Dynamicky obsah

Dynamicky obsah

Související odkazy

Projekt Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna je pro účely nadačního příspěvku uváděn jako „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Český Krumlov.“  Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

                                                                                                                                                                                                            Logo Nadace ČEZ

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: