aktualizováno 18. 6. 2015

Cena města Český Krumlov za rok 2014

aktualizováno 17.6.2015

Zastupitelstvo města na svém dubnovém jednání rozhodlo o udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2014. Z dvanácti nominovaných vybrali zastupitelé čtyři osobnosti, které převezmou uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou. Jsou jimi: Vlasta Wimmerová, Jan Pils, Václav Novák a Josef Prokopec. Oceněným i nominovaným budeme moci osobně poblahopřát na slavnostním předání cen, které se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 od 18 hodin v Synagoze Český Krumlov. Slavnostní akt doprovodí hudebním vystoupením Smyčcový kvartet Krumlovského komorního orchestru. Zvána je široká veřejnost.

Informace o držitelích Ceny města Český Krumlov za rok 2014:

Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu turistů START, za zásluhy o rozvoj turistiky
V letošním roce oslavila 80 let, členka klubu START, organizátorka pobytů zaměřených na poznání ČR, za zásluhy o rozvoj turistiky byla oceněna nejvyšším vyznamenáním Klubu Českých Turistů "Čestným odznakem Vojty Náprstka"
Nominoval: Odbor Klubu Českých Turistů START

Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov- jejímž velitelem byl v letech 2004 - 2014
Pan Václav Novák je již 50 let aktivním dobrovolným hasičem a v létech 2004 - 2014 byl velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov. Svým aktivním přístupem a zanícením pro věc dlouhodobě a soustavně přispíval k rozvoji této jednotky, která zcela zásadním způsobem pomáhá na území města bojovat nejenom s požáry, ale i s následky živelních pohrom, zejména povodní a přívalových dešťů. Jednotka pod jeho velením se stala nepominutelným partnerem Hasičského záchranného sboru i krizových orgánů města. Václav Novák se stal vzorem několika generací dobrovolných hasičů a mnozí obyvatelé města Český Krumlov mu přímo či nepřímo vděčí za záchranu života, zdraví či majetku.
Nominoval: Mgr. Radim Rouče

Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč a trenér, za přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově
Jan Pils se v tomto roce dožil 80 let, narodil se v Českém Krumlově 30. 3. 1935. Po celý svůj život byl příkladným sportovcem a občanem Českého Krumlova. Ve svém oboru dentisty byl a ještě je v současné době vyhlášeným odborníkem. Pan Pils- reprezentoval město ve fotbalovém klubu FK Slavoj jako hráč a po skončení aktivní činnosti byl jako trenér u nejlepších výsledků fotbalového klubu v jeho historii. V 90. letech byl ve svobodných volbách zvolen též do prvého zastupitelstva města. Jeho koníčkem mimo - již zmíněného je historie samotného města, kde svou znalost všech památek Českého Krumlova předával turistům jako průvodce. Jeho nezapomenutelná vyprávění o českokrumlovských domech, ulicích a zákoutích jsou na vysoké úrovni a jeho posluchači se zatajeným dechem kvitují znalost historie města. V současné době je pan Pils aktivním členem a fanouškem FK Slavoje. Jeho vitalita je obdivuhodná, po dvou operacích kyčelních kloubů je také turistou. Jan Pils také velice pečlivě sleduje jako občan současný život města a jeho občanů na všech úrovních.
Nominoval: FK Slavoj Český Krumlov

Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov
Pan Josef Prokopec žije v Českém Krumlově od roku 1946 a od této doby zachycuje život města ve fotografii. Ve svém aktivním pracovním životě pracoval v Papírnách ve Větřní. Fotografuje od mládí a absolvoval Pražskou fotografickou školu. Již v roce 1961 byl zakládajícím členem Fotoklubu Český Krumlov, v současné době působí v obou krumlovských fotoklubech a rozdává nadále své dlouholeté zkušenosti. Měl několik samostatných autorských výstav v Čechách a účastnil se jako autor i fotografických výstav v zahraničí. Ještě jako důchodce vyučoval fotografii na Střední umělecké škole Sv. Anežky v Českém Krumlově. Díky jeho fotografické tvorbě se dochoval bohatý archiv novodobé historie města Český Krumlov, část ze své fotografické tvorby představil v publikaci PROMĚNY Českého Krumlova.
Nominoval: Fotoklub FotoKrumlov o.s.

V 21 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 69 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Cena města 2014

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

Další informace naleznete na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: