aktualizováno 21. 10. 2011

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2009

Matrika

V roce 2009 bylo uzavřeno 140 manželství.

Z toho 8 církevních (6 římskokatolická církev, 2 církev československá husitská)

Z celkového počtu bylo uzavřeno 30 sňatků s cizincem.

Z toho      23 x smíšené manželství, kdy jeden snoubenec byl občanem ČR a 2. snoubenec ze státu:             

                        9 x Slovensko

                        4 x Německo

                        4 x Spojené království

                        1 x Kanada, Izrael, Austrálie, Spojené státy, Rakousko, Rusko

                 7 x byli snoubenci oba cizinci:

                        Německo + Německo

                        Spojené království a Spojené království

                        Ukrajina + Izrael

                        Norsko + Norsko

                        Rusko + Rusko

                        Rakousko + Rakousko

 

Mimo obřadní síň se konalo 35 obřadů

Z toho např.

  11 x v zámecké zahradě

   5 x v prostorách zámku

   6 x na Prelatuře

   4 x v hotelu Růže

 

V roce 2009 se v Českém Krumlově narodilo 682 dětí.

Nejčastější jména chlapců:

Jakub 24 x

Jan 20 x

Matyáš 18 x

Pavel 12 x

Jiří 11 x

Tomáš 10 x

Štěpán 9 x

 

děvčat:

Karolína 12 x

Natálie 11 x

Anna 11 x

Kateřina 11 x

Veronika 11 x

Sofie 10 x 

Eliška 10 x

Markéta 9 x

Lucie 9 x

Barbora 8 x

Tereza 8 x

 

Rodiče využili možnosti zápisu dvou jmen

    6 x u chlapce:

Severin Michel

Max Rafael

Patrik Ivo

Benedikt Jan

Lukáš Lionel

Jaroslav Jiří

 

    10 x u děvčete:

Laura Ann

Karolína Renée

Marie Jana

Klára Kateřina

Eva Antonie

Anna Tereza

Laura Viktorie

Sofie Berta

Drahomíra Nikola

Ema Nikol

 

Vítání občánků

Vítání občánků se uskutečnilo:

v dubnu 2 x - pozváno 42 dětí, účast 35

 

v květnu 1 x - pozváno 22 dětí, účast 16

 

v říjnu 2 x - pozváno 50 dětí, účast 40

 

Farní úřad

 

Křest 16 x

Biřmování 0

Pohřby do země 25 x

Kremace12 x

Sňatky 5 x

 

Počet obyvatel města Český Krumlov

 

Během roku 2009 se změnil počet obyvatel takto:

           přihlášených         207

           odhlášených          386

           narozených           159

           zemřelých             138

Stav obyvatel města k 31. 12. 2009 byl 13 360 (počet obyvatel stále klesá)

 

 

Městská knihovna

 

Registrovaní čtenáři celkem                                       2 649

 -z toho do 15 let                                                         597

Návštěvníci knihovny                                                     37 213  

Výpůjčky celkem                                                          125 468

- z toho nauč. lit. pro dospělé                                        25 671

               krásná lit. pro dospělé                                    66 648

               nauč.lit. pro děti                                           2 841

               krásná lit. pro děti                                         12 691

               ost. dokumenty (zvuk.knihy)                          712

Výpůjčky periodik                                                         16 875

Vzděl. a vých. kolekt. akce                                            128

Semináře, odb. porady, konzultace - region                      331

Vzděl. akce - region                                                      26

Výměn. soubory knih pro region/sv.                                224/16 280

Počet uživatelů internetu                                              1 708

 - z toho do 15 let                                                       561

 

Doplňování knihovního fondu

 Přírůstek za rok 2009 celkem                                        4 701 knih

  Z toho doplň. oddělení (hrazeno Jč. krajem)                  2 234

Úbytek za rok 2009                                                      6 660

  Z toho doplň. oddělení                                               3 806

 

Stav obyvatel města k 31. 12. 2009 byl 13 360

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: