aktualizováno 18. 5. 2011

Jindřich FadrhoncTajemník městského úřadu končí ve funkci

aktualizováno 19.04.2011

Jindřich Fadrhonc se rozhodl ukončit své působení ve funkci tajemníka Městského úřadu Český Krumlov s účinností k 30. dubnu 2011. Od 1. května 2011 bude vedením úřadu pověřen právník Radim Rouče. Město Český Krumlov vypíše výběrové řízení na nového tajemníka městského úřadu.

Chod úřadu by po odchodu stávajícího tajemníka neměl být narušen. Veškeré služby pro veřejnost a návštěvníky městského úřadu budou zachovány, stejně tak bude zachována i kontinuita projektů, na nichž město Český Krumlov, potažmo Městský úřad Český Krumlov, pracuje. 

„Chod městského úřadu bude řádně zajištěn. Vedením úřadu bude od 1. května 2011 pověřen právník městského úřadu pan Radim Rouče. Město vypíše výběrové řízení na obsazení této pozice a předpokládám, že nejpozději během letních prázdnin bude místo znovu obsazeno. Obyvatelé Českého Krumlova, ani návštěvníci městského úřadu nebudou změnou tajemníka dotčeni," sdělil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

Jindřich Fadrhonc vykonával funkci tajemníka Městského úřadu Český Krumlov od března 2007. Předtím pracoval od roku 1999 jako tajemník města Chrastava.

 

Ze zákona o obcích a zákona o úřednících

Tajemník obecního úřadu je funkce zřizovaná v obcích s pověřeným obecním úřadem. Tajemník je zaměstnancem obce (města). Tajemník městského úřadu není orgánem obce (je to úředník a nikoliv politik, jako je starosta či ostatní zastupitelé). Pro účely zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je tajemník obecního úřadu tzv. vedoucím úřadu. Tajemník městského úřadu je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti. Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta. Starosta rovněž jmenuje nebo odvolává tajemníka úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu.

Tajemník obecního úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce, avšak pouze s hlasem poradním (tajemník po dobu výkonu své funkce nemůže být zároveň členem zastupitelstva obce a tudíž ani radním). Tajemník obecního úřadu může být členem politické strany nebo politického hnutí, ale nesmí v nich vykonávat žádné funkce.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: