aktualizováno 31. 3. 2011

Sanace skály Pod Kamenem bude obnovena v dubnu

aktualizováno 31.03.2011

V pondělí 4. dubna budou obnoveny práce na sanaci skalního masivu v ulici Pod Kamenem nad silnicí I/39 v Českém Krumlově. Na včerejším pracovním jednání se na tomto termínu dohodl starosta Dalibor Carda se zástupcem společnosti AZ SANACE a.s., která zajišťuje zabezpečovací práce na skalním masivu. Práce na sanaci skály byly pozastaveny na podzim loňského roku kvůli požadavkům investora - Ředitelství silnic a dálnic. Obnovení prací bylo vázáno na vykoupení pozemků na skále od soukromých vlastníků do majetku města. Na únorovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov zastupitelé schválili uzavření kupních smluv na pozemky dotčené sanací za symbolickou 1 korunu od každého vlastníka.

„Všechny smlouvy od všech majitelů byly v měsíci březnu podepsány a byly podány návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Očekávám, že každým dnem bude vklad do katastru proveden a Ředitelství silnic a dálnic dá dodavatelské společnosti pokyn k zahájení prací na celém skalním bloku. Na dnešním jednání s dodavatelem - společností AZ SANACE - jsme se shodli, že je třeba sanaci provést co nejdříve a minimalizovat dopravní omezení na jedné z hlavních příjezdových cest do Českého Krumlova. Předběžně jsme se domluvili, že do konce července budou práce hotové a v prvním srpnovém týdnu bude komunikace pod skálou uvedena do původního stavu," sdělil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

„Za dodavatelskou společnost mohu potvrdit, že hned začátku dubna obnovíme práce. Práce budou zahájeny na pozemcích, které již vlastní město Český Krumlov. Spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic plánujeme svolat kontrolní den, kde bude přesně specifikován harmonogram dokončení sanace. Za dodavatele se budeme snažit, abychom tříměsíční skluz dohnali co nejdříve a včas a řádně předali zabezpečenou skálu městu. Shodli jsme se také na tom, že v případě plánovaných letních kulturních akcí upravíme pracovní dobu a průběh prací tak, aby dopady na průběh festivalů byly v rámci možností minimalizovány," doplnil Petr Vacek, člen představenstva společnosti AZ SANACE a.s.

Před vlastním zahájením bude instalován bezpečnostní monitoring sledující deformace vytipovaných skalních bloků a vlastní sanační práce budou postupovat podle zásad bezpečnosti od horní hrany skály, kde budou instalovány záchytné ploty a dynamické bariéry, které budou schopny zadržet větší sesuvy kamenů. Dále budou ochrannými a záchytnými sítěmi zajištěny plochy skalních bloků a bude ukotvena část skály, u níž hrozí riziko sesutí. Skalní převisy budou podchyceny opěrnými zdmi a obloženy kamenem. Sanační práce by měly být hotovy do 31. července a další týden by pak měla trvat revitalizace komunikace do původního stavu.

Celkové náklady na sanaci dosahují výše 150 milionů Kč, avšak Ředitelství silnic a dálnic jedná se zhotovitelem o možnostech optimalizace práce a dosažení úspor a snížení konečné ceny. Investici bude zcela hradit Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím financí že Státního fondu dopravní infrastruktury. Záruční doba na sanační práce byla sjednána na pět let.
Prozatím není rozhodnuto, jak bude řešena doprava na frekventované křižovatce u Porákova mostu. „Budeme dále jednat, zdali zde obnovíme řízení dopravy světelnou signalizací, nebo necháme vybudovat okružní křižovatku. Ještě během dubna plánujeme setkání dopravní komise, z níž vzejde doporučení dalšího postupu pro radu a zastupitelstvo města," doplnil starosta.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: