aktualizováno 2. 3. 2011

Projekční práce na projekt revitalizace areálu klášterů jsou v plném proudu

aktualizováno 02.03.2011

Město Český Krumlov podepsalo smlouvy na zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů pro oba komplexy. Pro areál bývalého kláštera minoritů projektové dokumentace připravuje společnost IKP Consulting Engineers, s.r.o. a Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. a pro areál bývalého kláštera svaté Kláry to je sdružení více projekčních kanceláří pod vedením společnosti Masák & Partner, s.r.o. Pracovníci obou společností zahájili práce s tím, že stavební povolení je třeba získat pro jeden komplex nejpozději do 31. května letošního roku. Ministerstvo kultury rovněž přijalo první monitorovací zprávu k projektu, kterou město odevzdalo na konci ledna. Kromě standardních prací souvisejících s průběhem projektu a jeho administrací město musí reagovat na anonymní udání, zasílané na různé instituce jako je Ministerstvo kultury, Policie České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
„Práce na projektu klášterů probíhají a několik desítek lidí usiluje o to, aby uprostřed našeho města vznikla zajímavá lokalita pro kulturní a volnočasové vyžití. Není snadné zadministrovat takto velký projekt, jehož investice se pohybují v řádu 325 milionů Kč, které získáme z dotačních zdrojů. O to víc mě mrzí, že se najdou lidé, kteří městu doslova házejí klacky pod nohy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i na Ministerstvo kultury byla zaslána anonymní udání o pochybení města při výběru dodavatelů nebo při podepisování dokumentů o poskytnutí dotace," sdělil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.
Podnět k zahájení správního řízení adresovaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším třem institucím napadá způsob provedení výběru dodavatelů ve veřejné zakázce na projektovou dokumentaci. Rada města Český Krumlov schválila odpověď úřadu, v níž se město Český Krumlov, jako zadavatel veřejné zakázky, ohrazuje proti tomu, že by v průběhu veřejné zakázky došlo k jakýmkoliv pochybením. „Anonymní podnět je buď založen na neznalosti projektu a jeho průběhu, nebo se jedná o cílenou obstrukci jak projekt překazit a městu uškodit. Zadávací podmínky veřejné zakázky byly zveřejněny komplexně, srozumitelně a naprosto otevřeně. Všechno bylo zveřejněno v oficiálním Informačním systému veřejných zakázek i Úředním věstníku Evropské unie. Všechny kroky jsme předem konzultovali s poskytovatelem dotace a odmítám, že by došlo k nezákonnému postupu hodnotící komise, k diskriminačnímu jednání, nerovnému, netransparentnímu jednání či porušení zásad zákona o veřejných zakázkách. Veškeré postupy hodnotící komise se řídily zákonem o veřejných zakázkách. Postup při hodnocení veřejné zakázky byl zdokumentován, zaprotokolován a dodatečná jednání s uchazeči o veřejnou zakázku byly zaznamenány," dodal Dalibor Carda. Cena za práce na projektové dokumentaci pro oba komplexy se pohybuje v rovině 5,2 milionů Kč.
Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je klíčovým projektem pro aktuální volební období. Koaliční partneři se shodli na jeho podpoře a na možnosti využít finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. „U projektu revitalizace klášterů je nutné zmínit, že je zde na místě rovněž povinnost představitelů města zachovat takto historicky cenný areál pro budoucí generace obyvatel našeho města v co nejpůvodnější podobě a ne ho za zlomek ceny prodat soukromým investorům a doufat, že zde vznikne projekt k oživení centra. Z pozice člena řídícího výboru projektu Revitalizace areálu klášterů mohu doplnit, že zadávací podmínky veřejné zakázky byly zveřejněny ve srozumitelné podobě a naprosto přesně specifikovaly obsah díla. Samotné vyhodnocení výběrového řízení proběhlo dle mého názoru v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Anonymní udání chápu spíše jako snahu úzké zájmové skupiny tento projekt zastavit a s areálem klášterů naložit zcela jiným způsobem, " dodal Tomáš Novák předseda místní organizace TOP 09.

www.ckrumlov.cz/klastery

Související odkazy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF. Šance pro Váš rozvoj.

 

Logo IOP - Ministerstvo kultury

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: