aktualizováno 24. 1. 2011

Daň z nemovitostí na rok 2011

aktualizováno 29.12.2010

Přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat finančnímu úřadu do 31. ledna 2011. Přiznání se podává v případě změn, a to podle stavu k 1. 1. 2011. Za pozdní podání nebo nepodání daňového přiznání bude poplatníkovi vyměřena pokuta v minimální výši 500 Kč. Přiznání je nutno podat i v případě pozemkové úpravy a digitalizace katastrálních map provedených v roce 2010, a to také do 31. 1. 2011.

Pro bližší informace se můžete obrátit na Finanční úřad v Českém Krumlově, telefonní číslo 380 760 378, případně se dostavit osobně na Finanční úřad v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, a to během ledna každý pracovní den.

Koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí pro území města Český Krumlov

Místní koeficient - 2,0

Údaje k dani z pozemků

Katastrální území - průměrná základní cena v Kč/m2

 • Český Krumlov   2,96
 • Přísečná-Domoradice   4,77
 • Vyšný   2,01
 • Kladné-Dobrkovice  3,1
 • Spolí-Nové Spolí   2,05
 • Slupenec   2,23
 • Přísečná   5,02

Stavební pozemky (F) - koeficient 2,5

Údaje k dani ze staveb

 • obytné doby (H) a ostatní příslušenství k domům (I) a byty (R) a ostatní samostatné nebytové prostory (Z) - koeficient 2,5
 • pro stavby pro individuální rekreaci (J) a stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci (K) a garáže vystavěné odděleně od obytného domu (L) - koeficient 1,5
 • stavby užívané pro podnikatelskou činnost v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství (M), v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě (N) a pro ostatní podnikatelské činnosti (O) - koeficient 1,5

Úřední hodiny Finančního úřadu v Českém Krumlově, Vyšehrad 169

 • pondělí, středa  7:30 - 17:00
 • úterý               7:00 - 15:30
 • čtvrtek, pátek   7:00 - 14:30

Formuláře přiznání k dani z nemovitostí jsou k dispozici na Finančním úřadě v Českém Krumlově, v omezeném množství též na Městském úřadě Český Krumlov (Kaplická 439). Přiznání lze podat také elektronicky https://adisepo.mfcr.cz/ (je možné zde formulář také vyplnit, vytisknout a doručit finančnímu úřadu) nebo lze formulář vytisknout na adrese: http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy.

Na koho se obrátit?

Finanční úřad v Českém Krumlově
Vyšehrad 169
381 01 Český Krumlov 
telefon: 380 760 378

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov