aktualizováno 29. 12. 2010

Program jednání rady města

aktualizováno 29.12.2010

Program neveřejného jednání

1. Projekty na rok 2011 - příprava žádostí o dotace - materiál z jednání RM 20.12.2010 s sebou

2. Oranžové hřiště - Dětské hřiště Nové Spolí, Český Krumlov - podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ

3. Projekt Studie pro parter historického centra města Český Krumlov - podání žádosti o grant z Nadace české architektury

4. Management plán pro historické centrum města Český Krumlov - 3. fáze - podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury - Podpora pro památky UNESCO

5. Pravidla pro povolování vjezdu do pěší zóny

6. Odměňování členů orgánů města

7. Zvýšení osobního příplatku zástupkyně ředitele Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222 a ředitelky Mateřské školy, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov

8. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb Vodafone

9. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek

11. Výpůjčka (podnájem) ambitů v klášteře - výroční výstava ZUŠ 2011

12. Výpůjčka (podnájem) prostor v klášteře - výstava maturitních prací SUPŠ sv. Anežky 2011

13. Urbinská 181 - nebytové prostory (květinářství)

14. Pronájem nebytových prostor - stánek Špičák 

15. Horní Brána 586 - pronájem nebytového prostoru (bývalá svačinka)

16. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov

17. Urbinská 185 - nebytové prostory bývalé drogerie

18. Slavnostní osvětlení zámku

19. Žádost vlastníků pozemků o finanční vypořádání - studny a hloubkový vrt pozemky Slupenec

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: