aktualizováno 2. 9. 2010

Město Český Krumlov pokračuje v komunitním plánování

aktuailzováno 02.09.2010

Město Český Krumlov získá prostřednictvím společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. finanční prostředky na proces komunitního plánování sociálních služeb. Do kontinuálního procesu zlepšování úrovně sociálních služeb ve městě bude zapojena i široká veřejnost.

V polovině letošního roku uspěla zmíněná společnost s žádostí o finanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Společný projekt je zaměřen na pokračující proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) včetně podpory partnerství na místní úrovni. „Cílem projektu, který společně realizujeme od 1. června letošního roku, je pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb ve městě, provést kvalitativní šetření, revitalizovat stávající komunitní plán, aktualizovat katalog poskytovatelů sociálních služeb a zahájit přípravy plánování sociálních služeb po celém území obce s rozšířenou působností včetně přípravy dalšího navazujícího projektu do aktuální výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost," uvedl koordinátor komunitního plánování Jiří Čermák.

Základem KPSS je spolupráce města s uživateli a poskytovateli sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Komunitní plánování sociálních služeb vychází z předpokladu, že lidé sami nejlépe vědí, co chtějí a potřebují. Často najdou nejvhodnější řešení při zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb. „Bez toho aniž bychom znali potřeby, přání a názory občanů není možné kvalitně uskutečnit navazující proces komunitního plánování města Český Krumlov. Jelikož metoda plánování dává občanům možnost zasahovat do veřejných věcí, a to nejen v oblasti sociálních služeb, potěší nás spolupráce s občany a institucemi majícími zájem o komunitní plánování," doplnil Jiří Čermák. Veřejnost se může zapojit například při mapování současného stavu sociálních služeb nebo při zjišťování potřeb občanů a uživatelů stávajících sociálních služeb či spolupracovat při plánování rozvoje sociálních služeb v pracovních skupinách. Zájemci o participaci na procesu komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově se mohou obrátit na koordinátora KPSS Jiřího Čermáka, telefon 380 766 401, e-mail jiri.cermak@mu.ckrumlov.cz.

Historie komunitního plánování sociálních služeb v Českém Krumlově sahá až do poloviny roku 2004, kdy město zahájilo za přispění Krajského úřadu Jihočeského kraje proces plánování sociálních služeb tak, aby odpovídalo místním specifikům i potřebám jednotlivců. Cílem plánování bylo zjistit potřeby občanů, zmapovat především finanční zdroje na poskytování služeb a najít nejlepších řešení pro sociální oblasti města. Do konce dubna roku 2009 zajišťovalo KPSS po organizační a technické stránce občanské sdružení Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov. V únoru 2009 schválilo Zastupitelstvo města Český Krumlov cíle a opatření 2. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov na období 2009 - 2011. Ve výběrovém řízení pro technicko-organizační zabezpečení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov uspěla společnost KP projekt s.r.o., která zajišťovala technickou organizaci od 1. května 2009.

Logo Operační program Lidské zdroje zaměstnanost IOP JČK

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb Český Krumlov", reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00028, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: