aktualizováno 17. 8. 2010

Dotace na opravy památek

aktualizováno 17.08.2010

Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov nabízí majitelům nemovitých kulturních památek v Českém Krumlově možnost zažádat si o příspěvek na obnovu jejich nemovitostí v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. V tuto chvíli probíhají dva průzkumy zájmů o zařazení do programu. V dlouhodobém horizontu je připravován program regenerace na roky 2011 - 2017 a v jeho každoroční aktualizaci také program na příští rok 2011. Majitelé nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně nebo v městské památkové rezervaci v Českém Krumlově, kteří mají zájem o zařazení do programu a případné čerpání dotace, mohou kontaktovat oddělení památkové péče.

Program regenerace 2011 - 2017

Prvním krokem v žádosti o finanční prostředky z Ministerstva kultury České republiky je vyplnění formuláře Průzkum zájmu o plánovaných opravách KP v letech 2011-2017 a osobní odevzdání na oddělení památkové péče. Termín pro podání formuláře je již 20. srpna. „Tento dotazník není závazným dokumentem. Bude využit pro zpracování Programu regenerace městské památkové zóny a rezervace na roky 2011-2017, s tím, že pokud vlastník kulturní památky plánované opravy neprovede nebo naopak je bude chtít provést a neměl je zapsané v Průzkumu, je možné plán doplnit na základě každoročně zpracovávané aktualizace," vysvětlil Petr Papoušek z oddělení památkové péče.

Program regenerace 2011

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny Plešivec-Český Krumlov v roce 2011. Občané si mohou, v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu regenerace na rok 2011, vyzvednout formulář a informace k vyplnění formuláře Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků, a to osobně na oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov nebo na internetových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/granty. Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na oddělení památkové péče městského úřadu nejpozději do středy 15. září 2010 do 15 hodin.

Výše finančních prostředků na rok 2011 se bude odvíjet od zájmu vlastníků kulturních památek o dotace na základě odevzdaných dotazníků. Pro   letošní rok 2010 má město k dispozici ze svého rozpočtu 199 tisíc Kč a od státu 536 tisíc korun. Za přispění těchto finančních prostředků by letos měly být opraveny fasády ulic a střech na Latráně, fasáda věže kostela sv. Víta nebo lávka u Rechlí.

O programu regenerace

Program regenerace městských památkových rezervací (zkratka MPR) a městských památkových zón (zkratka MPZ) je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky z něho mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace, a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Program regenerace je program Ministerstva kultury. Administrace tohoto programu je rozdělena na obce s rozšířenou působností (v Českém Krumlově to je Městský úřad Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče) a Ministerstvo kultury.

Odkazy

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: