aktualizováno 21. 6. 2010

Dohled na nemovitosti

aktualizováno 31.05.2010

Městská policie Český Krumlov před prázdninami opět připomíná možnost využít služby dohledu nad nemovitostí. "Městská policie v rámci preventivní činnosti nabízí občanům, kteří vlastní nebo užívají rodinný dům, byt či jinou nemovitost ležící na katastru obce, možnost dohledu na tuto nemovitost v době, kdy ji během dovolené zanechají bez dozoru," vysvětlil preventista Městské policie Český Krumlov Pavel Pípal.

V případě, že zájemce o tuto službu požádá, budou hlídky Městské policie Český Krumlov při běžné kontrole města provádět namátkově vizuální kontrolu uvedeného objektu. "To znamená, že budou kontrolovat neporušenost oken, dveří a podobně podle domluvy. Pokud hlídka zjistí, že se v objektu děje něco podezřelého, ať už jde o únik vody či plynu, nebo zjistí, že je objekt narušen, informuje neprodleně kontaktní osobu, kterou žadatel uvedl v žádosti. Tak se nemůže stát, že váš dům či byt zůstane v případě narušení otevřený několik dní, než se vrátíte z dovolené, i škody v důsledku případné havárie nebudou tak velké," objasnil Pavel Pípal.

Služba dohledu na nemovitosti je poskytována bezplatně. Zájemci mohou kontaktovat kancelář Městské policie Český Krumlov, kde vyplní předepsaný formulář s údaji o objektu. Formulář bude žadateli po návratu z dovolené vrácen spolu se záznamem o provedených kontrolách. Formulář je zveřejněn rovněž na webových stránkách Městské policie na adrese http://www.mpckrumlov.cz/dohled-nad-domovem.html. "Protože je ale nutné dohodnout některé podrobnosti lišící se objekt od objektu, je nutné odevzdat jej vyplněný osobně," dodal preventista.

Rozšířená služba - napojení na pult centrální ochrany

Pro případné zájemce je připravena také možnost krátkodobého napojení jejich objektu na pult centrální ochrany. V hlídaném objektu budou rozmístěna pohybová čidla, která v případě, že do objektu někdo vnikne, okamžitě vyhlásí poplach na Městské policii a telefonicky dají zprávu majiteli a osobě nebo osobám, které v době nepřítomnosti pověří zastupováním. Poplatek za tuto nadstandardní službu činí 250 Kč za prvních pět dnů a 50 Kč za každý další den.

Na koho se obrátiit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
  Stálá služba
Odbor / oddělení: MP
Funkce: stálá služba Městské policie
E-mail:
Telefon: 380 766 308

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: