aktualizováno 19. 5. 2010

Městský úřad spustil on-line rezervační systém schůzek

aktualizováno 19.05.2010

Městský úřad Český Krumlov spustil 10. května 2010 rezervační systém s možností on-line objednání termínu schůzky na městském úřadě. V současnosti je tímto způsobem zprovozněna agenda registru vozidel, dovozů - schválení technické způsobilosti a také agenda registru řidičů. Na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/mojeschuzka je zveřejněn kalendář s výhledem na tři měsíce dopředu, do nějž se může klient objednat a zarezervovat si tak vybraný termín.

Jak systém funguje?

V oddělení dopravně-správních agend Městského úřadu Český Krumlov je instalován elektronický kiosek, v němž si návštěvníci úřadu vyberou příslušnou agendu, kterou potřebují vyřídit a nechají si vytisknout lístek s pořadním číslem. Automatický vyvolávací systém potom zve jednotlivá pořadová čísla k daným přepážkám. „Vyvolávací systém na městském úřadě funguje již několik let. Letos jsme vyměnili elektronický kiosek u přepážek a zprovoznili funkci on-line objednávání. Nová funkce by měla přispět k eliminování front. Navíc zaměstnanci městského úřadu mají přehled, kolik klientů je třeba odbavit a mohou ohlídat kapacitu přepážek. Celý systém může výrazně přispět ke zvýšení komfortu pro klienty městského úřadu a snížení doby strávené čekáním na odbavení na přepážkách," sdělil tajemník Městského úřadu Český Krumlov Jindřich Fadrhonc.

Pokud klient využije ještě před tím, než přijde na úřad, on-line objednání schůzky, zajistí si přednostní odbavení na přepážce. „Systém funguje tak, že se klient objedná přes internet na určitý čas (rozpětí 1 hodiny, například mezi 13. a 14. hodinou) a v on-line systému získá svůj PIN kód. Jakmile přijde na úřad, tak tento PIN kód zadá v elektronickém kiosku a získá stejně jako ostatní návštěvníci lístek s pořadním číslem. Toto pořadní číslo je ale vyvoláno přednostně, jakmile se během hodiny, na níž je klient objednán, uvolní žádaná přepážka," objasnil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála.

Občan má možnost si přes internet zamluvit den a hodinu, kdy chce být odbaven. V aplikaci si může zamluvit termín až na 3 měsíce dopředu. Systém je nastaven tak, že na každou úřední hodinu umožňuje objednání jednoho člověka (Například v pondělí může být přes internet objednáno maximálně 6 klientů v následujících hodinových intervalech: 7:30 - 8:30; 8:30 - 9:30; 9:30 - 10:30; 12:30 - 13:30; 13:30 - 14:30; 14:30 - 15:30). Pro potvrzení zvoleného termínu a správnosti celé rezervace je vyžadováno potvrzení rezervace přes e-mail (proklik a potvrzení). Po zvolení termínu je klientovi vygenerován čtyřmístný PIN kód. Po dostavení se ke kiosku ve zvoleném čase, zvolení tlačítka „Klienti objednaní přes web" a zadání příslušného PIN kódu se automaticky vytiskne lístek s pořadovým číslem pro objednanou agendu. Jakmile je přepážka volná a je i příslušný čas, systém jako dalšího v pořadí vyvolá právě objednaného klienta. Jakmile se klient nedostaví v objednaném čase, pořadové číslo je v systému stornováno.

On-line objednávkový systém je zveřejněn na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/obcan - v levém menu v Úřadu on-line nebo v sekci Rychle hledám na úvodní stránce. Tak zvaná rychlá adresa a snadno zapamatovatelný odkaz je zprovozněna na www.ckrumlov.cz/mojeschuzka.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov