aktualizováno 22. 4. 2010

Dubnové zastupitelstvo

aktualizováno 22.04.2010

Vážení občané Českého Krumlova, přijměte pozvání na schůzi Zastupitelstva města Český Krumlov.

TERMÍN: 29.dubna 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO: v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program

1. Zahájení - úvodní volby, program 

2. Zpráva o hospodaření města k 31.3.2010

3. Rozpočtová opatření č. 24 - 25

4. Úvěr města

5. Rozšíření skládky komunálního odpadu a rekultivace

6. Cena města Český Krumlov: Statut Ceny města Český Krumlov

7. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010 - schválení finančních příspěvků

 8. Poskytnutí finanční podpory Dům dětí a mládeže Český Krumlov - záštita místostarostky města

 9. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace

10. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě č. p. 7, Latrán, Český Krumlov

11. Žádost o náhradu škody - Jaroslav Tureček s.r.o.

12. Provozování veřejných WC v budově Horní Brána 586

13. Žádost obce Bohdalovice o prodej pozemku v k. ú. Slavkov

14. Prodej tří volných bytů

15. Prodej části  p. p. č. 1500/73 v k.ú. Č.Krumlov  - Bohumil Kriesche

16. Prodje p. p. č. 1653 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č. Krumlov - Antonín Patč

17. Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní - dostavba řadových patrových garáží Plešivec  

18. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

19. Různé 

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: