aktualizováno 9. 3. 2010

Město Český Krumlov nabízí k nájmu volné sociální byty

aktualizováno 09.03.2010

Na únorovém jednání Rady města Český Krumlov radní schválili vypsání výběrového řízení na obsazení 13 uvolněných bytů v majetku města pro sociálně potřebné občany. Jedná se o byty velikosti 0+1 nebo 1+1 v lokalitách Za Tavírnou 108, Lipová 161 a Vyšehrad 182. V bytech je regulované nájemné dle platných předpisů. Vzhledem k omezeným možnostem města Český Krumlov v počtu využitelných bytů pro sociální bydlení, se bude při posuzování naléhavosti případu přihlížet k sociálním poměrům zájemce. Přihlášky na předepsaném formuláři budou přijímány přes podatelnu městského úřadu do 5. března 2010 do 13 hodin. Město Český Krumlov postupuje v souladu s koncepcí bytové politiky města Český Krumlov. Byty se uvolnily po vystěhování neplatičů nebo po přestěhování se původních nájemců. 

Znění výběrového řízení

Město Český Krumlov vyhlašuje v souladu s usnesením rady města č. 71/3/2010 ze dne 1. 2. 2010 výběrové řízení na obsazení uvolněných bytů:

 • byt č.   7 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,78 Kč/m2
 • byt č. 12 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,78 Kč/m2
 • byt č. 18 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,80 Kč/m2
 • byt č. 19 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,78 Kč/m2
 • byt č. 21 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,78 Kč/m2
 • byt č. 24 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,78 Kč/m2
 • byt č. 26 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, nájemné ve výši 35,75 Kč/m2
 • byt č. 30 o vel. 1+1 Lipová 161, nájemné ve výši 34,86 Kč/m2
 • byt č. 35 o vel. 1+1 Lipová 161, nájemné ve výši 35,78 Kč/m2
 • byt č.   4 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, nájemné ve výši 34,86 Kč/m2
 • byt č.   9 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, nájemné ve výši 35,79 Kč/m2
 • byt č. 20 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, nájemné ve výši 35,79 Kč/m2
 • byt č. 21 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, nájemné ve výši 35,79 Kč/m2
 •  

  s možností dalšího zvýšení nájmu dle platných předpisů.

  Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je doručení  vyplněné "Přihlášky do výběrového řízení" na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu. Vzhledem k omezeným možnostem města Český Krumlov v počtu využitelných bytů pro sociální bydlení, se bude při posuzování naléhavosti případu přihlížet k úrovni stávajícího bydlení, zdravotnímu stavu, počtu nezaopatřených dětí, počtu členů společné domácnosti a sociální potřebnosti. Uvedení klamavých a nepravdivých údajů bude mít za následek vyřazení žadatele z výběrového řízení.

  Přihlášky nebo informace k výběrovému řízení jsou k dispozici: 


  Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

  Vyplněnou přihlášku odevzdá žadatel na podatelně MěÚ v uzavřené obálce, zřetelně označené „VŘ - uvolněné byty - nerozlepovat", jméno, příjmení a adresa žadatele do 5. 3. 2010 do 13 hodin.

  Návrh budoucích nájemců bude proveden Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a Odborem školství, sportu a mládežře a dán ke schválení radě města. Pokud bude Radou města Český Krumlov žádost zamítnuta je třeba považovat toto rozhodnutí za konečné. Rada města Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

  Ke stažení

   

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov

  Nastavení soukromí:

  Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

  Povolujete: